zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
Strona główna

Wycieczki

Cykliczne

KluboweWIADOMOŚCI KLUBOWE

SYLWESTER 2023

W związku, że Sylwester w tym roku wypada w niedzielę i zbliża się Wielkimi Krokami, jest ogromna prośba o zgłaszanie się chętnych na tę imprezę, którą w tym roku organizuje Teresa i Izabela z Zarządu Naszego Klubu. W zależności od ilości chętnych, domki będą nad Morzem lub na Kaszubach...
Prosimy o deklarację udziału do 18 czerwca br.
Prosimy zgłaszać się sms lub telefonicznie do:
Teresa Graban tel. 660 442 909 lub Izabela Sobieraj tel. 608 261 920

Zapraszamy :)

  

2023 Powitanie Lata

 

Składki członkowskie PTTK za rok 2023

Kol. Kol. Członkowie i Sympatycy KTP „Bąbelki”

W KTP "Bąbelki" wpłaty na składki członkowskie PTTK za rok 2023 przyjmuje Skarbnik Klubu Waldemar Jankowski.
(telefon: 607 040 009; mail: jankowski.waldemar@gmail.com)

Skarbnik będzie zbierał wpłaty i wydawał znaczki na comiesięcznych spotkaniach klubowych (w pierwszy wtorek miesiąca) oraz na wycieczkach klubowych. Można też umówić się z nim bezpośrednio.

 

Wysokość składki w 2023 roku:
• normalna (N) 75 zł
• ulgowa (U) 51 zł (dla bezrobotnych, emerytów i rencistów)
• ulgowa młodzieżowa (UM) 36 zł (dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia).

Składki można też opłacić bezpośrednio w kasie Oddziału PTTK im. dr Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, który ma swą siedzibę przy ul. Długiej 45. Osoby opłacające w kasie, proszone są o zaznaczenie, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty KP należy przekazać Skarbnikowi Klubu lub jego skan przesłać mailowo.

Składki można też wpłacać na konto Oddziału nr 37 1600 1462 0006 1011 8729 2041, jednak obowiązkowo należy zapisać w treści przelewu: SC2023 Bąbelki imię i nazwisko (rodzaj składki: N, U lub UM). Przy opłacie za kilka osób należy wymienić je wszystkie, np.:
SC2023 Bąbelki Jan Jankowski (N), Anna Jankowska (U), Ewa Jankowska (UM). Osoby płacące przelewem są proszone o przesłanie mailem Skarbnikowi Klubu potwierdzenia przelewu i o poinformowanie czy Skarbnik ma odebrać za Was znaczki.

W związku z obowiązkiem weryfikacji i uzupełnienia ewidencji członkowskiej PTTK przy odbiorze znaczka (znaczków) należy mieć ze sobą legitymację członkowską (legitymacje członkowskie) PTTK. Dotyczy to sytuacji gdy odbiera się je od Skarbnika Klubu, jak i opłacając je w oddziale.

Opłacona składka jest ważna do 31 marca 2024 roku i jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki.
Szczegóły ubezpieczenia można znaleźć na stronie PTTK https://pttk.pl/ w zakładce Ubezpieczenia lub uzyskać od Skarbnika oraz Prezesa Klubu.

Pozostałe informacje oraz inne szczegółowe dane udzielają Prezes oraz Skarbnik Klubu.


Jubileuszowa Odznaka Turystyczna 70 lat OTP

Z okazji Jubileuszu 70- lecia powstania Odznaki Turystyki Pieszej Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK ustanowiła Jubileuszową Odznakę Turystyczną 70 lat OTP.

Zachęcamy do zdobywania, wystarczy udokumentować przebycie 70 kilometrów w terminie od 01.01.2022 do 31.12.2023 roku.

Odznakę można zweryfikować w naszych referatach weryfikacyjnych OTP, znajdujących się przy ul. Długiej 45 w Gdańsku.

Szczegóły w regulaminie


RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych "Bąbelki" z siedzibą w budynku PTTK - ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, aktualne dane kontaktowe obecnego Zarządu znajdują się pod tym adresem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1.a RODO, w celu organizacji spotkań i wycieczek, oraz jako informacja o osiągnieciach na polu turystyki.
  3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych do chwili ich usunięcia.
  4. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  5. Podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody.
  6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  7. Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
Z ŻYCIA KLUBU

LV Zlot Wiosenny KTP Bąbelki - organizacja i trasa piesza

Rozruch Górski 2023

na zielonym szlaku

XIX Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego

 

Powitanie Wiosny

pierwsze wiosenne słońce

Marzec 1945 – Śladami walk o Gdańsk

 

TOPIENIE MARZANNY - Pożegnanie Zimy

 

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka piesza 2023-06-18
Pomorska Przyroda – 1. Rezerwat Zielone
Odargowo – Diabelski Kamień – rezerwat Zielone – Szary Dwór – Karwieńskie Błoto – Karwia ~ 12 km

Wycieczka piesza 2023-06-24
Powitanie lata na plaży
ZTM Gdańsk Sobieszewo - Gdańsk Sobieszewo Orle - wejście na plażę nr 12 - powrót do Gdańska ZTM ~ 5 km

Wycieczka rowerowa 2023-06-25
Pomorskie Jeziora – 5. Trójmiejski Park Krajobrazowy
Wejherowo – Ustarbowo – rezerwat Pełcznica – Zbychowo – Bieszkowice – Koleczkowo – Bojano – Gdynia Chylonia ~ 60 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki