zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
planowane

Cykliczne

Klubowe
Oficjalny, chronologiczny wykaz imprez
organizowanych przez KTP "Bąbelki""Do św. Mikołaja"
2021-12-05

Wycieczka piesza
kontakt:

Grzegorz Oskarbski
601970191

goskarbski@wp.pl
Trasa:
Gdynia Leszczynki SKM - Góra św. Mikołaja - Demptowo - Działki Leśne - Skwer Kościuszki - Kamienna Góra - Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana SKM

Info:
Zapraszamy na wycieczkę pieszą "Do św. Mikołaja.
Zbiórka w niedzielę 5 grudnia 2021 r. o 9:50 przed wejściem do tunelu na stację Gdynia Leszczynki SKM (od strony ul. Chylońskiej) skąd o godz. 10:00 nastąpi wymarsz.

Proponowany dojazd SKM pociągiem odjeżdżającym z Gdańska Głównego o godz. 09:03, z Sopotu o 09:24, z Gdyni Głównej o 09:38 - w Gdyni Leszczynki o 09:44.

Planowana długość trasy: 14 km

Leśne Moczary – 2. Wielistowskie rezerwaty
2021-12-11

Wycieczka piesza
kontakt:

Waldemar Jankowski
607040009
jankowski.waldemar@gmail.com
Trasa:
Godętowo – rezerwat Wielistowskie Źródliska – rezerwat Wielistowskie Łęgi – użytek ekologiczny Bagienko – Dąbrowa Góra – Bożepole Wielkie

Info:
Zapraszamy na kolejną wycieczkę śladami leśnych źródlisk, bagienek i torfowisk. Tym razem będziemy wędrować na południe od Wielistowa.
Do Godętowa dojedziemy pociągiem PR z Elbląga do Słupska, który odchodzi z Gdańska Głównego o 8:48, z Wrzeszcza o 8:53, z Oliwy o 8:57, z Sopotu o 9:01 i z Gdyni Głównej o 9:23. Na miejscu będziemy o 10:04. Powrót z Bożegopola Wielkiego pociągiem PR ze Słupska do Gdyni Głównej o 15:39.

Planowana długość trasy: 17 km

XXIV Wigilia na szlaku
2021-12-18

Wycieczka piesza
kontakt:

Prezes Honorowy Stanisław Strojny
506043919
Trasa:
Sopot Wyścigi SKM - Trójmiejski Park Krajobrazowy - Kamień Bąbelków - Leśniczówka Gołębiewo (ognisko)

Info:
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV Wigilii na Szlaku z KTP ,,Bąbelki". W tym roku po roku przerwy spowodowanym sytuacją epidemiczną spotkamy się na tradycyjnej trasie przed Świętami Bożego Narodzenia. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących obostrzeń.

Na spotkanie zabieramy ze sobą napitki do świątecznego grzańca, kiełbaski na ognisko i inne smakołyki na świąteczny stół. Należy zabrać ze sobą również 10 złotych/os. na wynajem wiaty ogniskowej.

Zbiórka uczestników na peronie SKM Sopot Wyścigi o godzinie 16:10, wymarsz o 16:15. Proponowany dojazd pociągiem SKM odjeżdżającym z Gdańska Śródmieście o godzinie 15:47, Gdańska Głównego 15:49, Wrzeszcza 15:56, Oliwy 16:03, na stacji Sopot Wyścigi wysiadamy o godzinie 16:07. Dojazd pociągiem z Gdyni Głównej 15:57, ma stacji Sopot Wyścigi wysiadamy o godzinie 16:12.

Powrót w godzinach wieczornych.

Planowana długość trasy: 7 km

Klubowi przodownicy PTTK wpisują propozycje imprez, które zamierzają prowadzić.
Wskazane jest, by odbywało się to najpóźniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Dopiero, gdy dana impreza zostanie zatwierdzona przez prezesa i ukaże się w tym dziale, może być reklamowana na forum.


Regulamin wycieczkowania
z KTP "Bąbelki"

I Wycieczki i imprezy Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" są organizowane przez członków klubu dla innych klubowiczów i kandydatów, a także dla naszych sympatyków oraz przyjaciół. Nie mają one charakteru komercyjnego. Nikt na nich nie zarabia, ale też nikt nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas wspólnego wędrowania.
II Uczestnik wycieczki powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
III Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
IV Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Ani klub, ani osoba prowadząca nie bierze odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki.
V Prowadzącymi wycieczki, rajdy, spływy i trasy zlotów są przodownicy i inni członkowie społecznej kadry PTTK. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wycieczki przez osobę nieposiadającą takich wewnętrznych uprawnień PTTK, jednak tylko dla celów szkoleniowych i pod opieką doświadczonego przodownika.
VI Osoby prowadzącej grupę nie wolno wyprzedzać bez jej wyraźnej zgody. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza spośród doświadczonych turystów osobę zamykającą grupę. Osoby zamykające grupę powinny się zmieniać. Jednak do czasu wyraźnego wskazania zmiany wyznaczona osoba nie może samowolnie zrezygnować z pełnienia tej funkcji. Pozostali uczestnicy nie powinni utrudniać wypełniania żadnego z tych zadań.
VII Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni wykazywać zrozumienie dla działania w grupie, od siebie począwszy. Niedopuszczalne jest np. odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.
VIII Prowadzący może usunąć z wycieczki osoby zagrażające bezpieczeństwu albo świadomie i uporczywie działające na szkodę wycieczki, klubu lub innych osób.
IX Palenie tytoniu może odbywać się tylko w taki sposób, aby nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu pozostałym uczestnikom imprezy.
X KTP "Bąbelki" nie dąży do powiększania liczby uczestników na swoich imprezach przez osoby, które traktują nasze wycieczki tylko jako jedną z wielu ofert trójmiejskich klubów. Każdy oczywiście może wędrować z nami, aby zdecydować, czy mu odpowiadamy (i wzajemnie). Jednak należy się liczyć z tym, że kiedyś padnie pytanie (z jego lub naszej strony) "Co dalej?"BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki