zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafy
Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004)


I. Praca Zarządu Klubu

Zarząd Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" działa od ponad roku w następującym składzie:
 • Ryszard Betcher - prezes
 • Wojciech Atczuk - viceprezes ds. turystyki pieszej
 • Andrzej Galikowski - viceprezes ds. turystyki kolarskiej
 • Marcin Strusiński - sekretarz
 • Wiesław Pawłowski - skarbnik
 • Jerzy Kogutowski - gospodarz
      W roku 2004 Zarząd Klubu obecnej kadencji odbył 4 protokołowane zebrania. W roku tym odbyło się jeszcze jedno zebranie Zarządu w styczniu przed Walnym Zebraniem. Ponadto miało miejsce spotkanie o charakterze roboczym - dotyczyło strony internetowej i uczestniczyło w nim 3 członków Zarządu oraz Tomek Dunkelmann. Zebranie o podobnej tematyce w prawie pełnym składzie wraz z Tomkiem odbyło również w styczniu 2005 r. Drugie z zebrań roku 2005 r. odbyło się w kwietniu. W jednym z zebrań nie uczestniczył Wojtek Atczuk z powodu choroby, w trzech ostatnich nie uczestniczył Jurek Kogutowski.
      Praca Zarządu skupiała się głównie na wypełnieniu uchwały Walnego Zebrania dotyczącego zorganizowania roku obchodów 45-lecia Klubu, na działaniach związanych z przestawieniem klubu na istnienie w sytuacji utraty dotychczasowej siedziby, na organizacji wielodyscyplinowego Zlotu Wiosennego, zatwierdzaniu kandydatur do klubu, porządkowaniu zbioru map 1:25 000, rozwiązywaniu problemów wynikających z prowadzenia strony internetowej czy ubieganiu się o referat KOT. Poza tym wiele prac to typowa żmudna działalność Zarządu.

II. Programowa działalność klubu w 2004 r.

Pierwszy rok obecnej kadencji to nadal pasmo sukcesów. Mówią o tym liczby:
rodzaj2003 r.2004 r.
Liczba imprez (wszystkie dziedziny turystyki)75101 rekord
Liczba uczestników imprez22423073
Średnia osób na imprezie turyst.29,8930,43
Przyjęcia nowych członków klubu212
Liczba uczestników Długodystansowego Marszu WIELKA WYRYPA BĄBLI7180 rekord
Liczba osób na cotygodniowych spotkaniach klubowych11731569

Dane statystyczne dotyczące najważniejszych dla klubu dziedzin turystyki:
rodzaj2003 r.2004 r.
Liczba imprez pieszych4865
Uczestników imprez pieszych19092439
Liczba imprez rowerowych1727 rekord
Uczestników imprez rowerowych200472 rekord
Liczba spływów kajakowych48 rekord
Uczestników spływów76151 rekord

      Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pierwszy kwartał 2005 roku miał większość danych liczbowych o ok. 20% wyższych niż pierwszy kwartał roku 2004. A więc dalszy wzrost!
      Nadal możemy się pochwalić wysoką dynamiką pracy klubowej, która kwitła we wszystkich dziedzinach.
      Kontynuowane były głęboko związane z "bąbelkową" tradycją, a w poprzednich latach nieco zapomniane Rajdy na Raty ze współzawodnictwem o Puchar KTP "Bąbelki" dla drużyny mogącej poszczycić się najwyższą frekwencją. Zorganizowaliśmy 2 Zloty: Wiosenny (wielodyscyplinowy pod namiotami - prawie 50 osób) i Jesienny (integrujący ze społecznością Mierzeszyna) oraz XIX PIOSENKARIA, które cieszyły się bardzo dużą frekwencją. Odbyły się 3 długoterminowe imprezy: rowerowy ROZRUCH po ziemi łódzkiej oraz dwutygodniowy obóz rowerowy na Ukrainie a także spływ Gwdą.
Wzrosła liczba wycieczek pieszych.
Dostrzeżone i podliczone zostało to przez Wojewódzką Komisję Turystyki Pieszej, która tylko za działalność w tej dziedzinie turystyki w roku 2004 przyznała nam pierwsze miejsce we współzawodnictwie klubów pomorskich. W omawianym okresie Klub wystawiał reprezentacje lub przedstawicieli do udziału w imprezach poza regionem, w tym w centralnych, a także w imprezach ogólnopolskich i regionalnych w kraju, jak np.:
 • Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy "Świętokrzyskie" (18 osób, na dwóch najdłuższych trasach)
 • Zimowy Spływ Kajakowy (3 osoby)
 • Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" (2 osoby)
 • XXVIII Bieg Piastów (1 osob)
 • Braniewska Wiosna 2004 (18 osób)
 • Braniewską Jesień 2004 (14 osób) z powodu nieudolności obecnych organizatorów musieliśmy imporowizować na miejscu sami.
 • IV Rajd Przewodników PTTK (12 osób)
 • XXVI Ogólnopolski Spływ Ceramików (7 osób)
 • 48 Rajd Bialski (4 osoby)
 • Zloty Przodowników i Aktywu Turystyki Kolarskiej województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (po 5 osób)
 • 44 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej (2 osoby)
 • Zloty Przodowników i Aktywu Turystyki Pieszej woj. pomorskiego (2 osoby).
 • V Rajd Kaszubsko-Pomorski "KLUKA 2004" (20 osób).
 • i w wielu innych.
Ponadto wiele osób odwiedzało na sobotnich i niedzielnych wycieczkach zaprzyjaźnione kluby
      trójmiejskie, głównie Studenckie Koło Przewodników Turystycznych (ogniska świąteczne), KTP "Trampy", KK "Wrzos".
            Dobrze układa się współpraca z klubami Oddziału Gdańskiego: KTK "Tendrzak", KTK "Przestrzeń", KTW "Włóczykij", a także spoza naszego Oddziału, ze Studenckim Kołem Przewodników Turystycznych, Klubem InO "Neptun", KTP "Figa" z Braniewa i Kołem PTTK "Horyzont" z Solca Kujawskiego. Znów staliśmy się widoczni, znani i szanowani w kraju.
      Średnia liczba uczestników cotygodniowych spotkań klubowych również wzrosła do ponad 29 osób.
      Dzięki pracy Wojtka Atczuka, którego w ubiegłym roku wspomógł Tomek Dunkelman przy znanej i cenionej w środowisku trójmiejskich turystów witrynie www.babelki.glt.pl coraz lepiej dokumentowana, archiwizowana i promowana jest działalność klubu.
      Taka różnorodność i dostępność propozycji oraz ofensywność działań przyciąga nowych zwolenników i rozszerza krąg osób zainteresowanych naszym klubem. W ubiegłym roku, mimo wymaganego Regulaminem KTP "Bąbelki" długiego okresu kandydackiego, członkami Klubu zostało 12 osób. Obecnie wielu kandydatów oczekuje na możliwość przyjęcia i liczba ich co roku jest większa.
      Praca Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Turystyki Pieszej przy KTP "Bąbelki"
rodzaj2003 r.2004 r.
Siedmiomilowe ButySrebrne299
Złote204
Popularna13294
MałaBrązowa4829
Srebrna2510
Złot640
Normy za wytrwałość1 raz710
2 i 3 raz22
Dla najwytrwalszych11
Szlaku Trójmejskiego60100

      Jak widać, liczba weryfikacji odznak spadła z 326 w roku poprzedzającym do 263 w 2004. Nie ma to jednak związku z jakością działalności naszego referatu OTP, lecz wynika głównie z prawideł wieloletniego cyklu zdobywania odznak przez ogromne rzesze dzieci i młodzieży, które oprowadzamy wraz z Komisją TP Oddz. Gdańskiego PTTK. Ale i tak liczby te są ogromne.
      W ubiegłym roku aktywnych było w Klubie 18 Przodowników Turystyki Pieszej, 12 Przodowników Turystyki Kolarskiej, dwóch Przodowników Turystyki Górskiej, mamy jeszcze po 1 aktywnym Przodowniku Turystyki Kajakowej, Przodowniku InO, Turystyki Narciarskiej oraz 2 aktywnych Znakarzy Szlaków Nizinnych (i dwóch w uśpieniu), jednego Instruktora PZKaj. i 4 Instruktorów Krajoznawstwa Regionu. Przekroczyliśmy już stan ilościowy kadry "Bąbli" z lat sześćdziesiątych. Obecnie odbywa się w Klubie Kurs Opiekunów Przyrody (uczestniczy 26 osób).
      Kurs Znakarzy Szlaków Pieszych ukończyło i zdało dziś egzamin jeszcze 3 członków klubu i 2 kandydatów. W KTP "Bąbelki" aktywnie działa 26 osób posiadających łącznie 41 uprawnień kadry PTTK w różnych dziedzinach turystyki. Umożliwia to stałe poszerzanie działalności poza ramy narzucone historyczną nazwą "Klubu Turystów Pieszych". Ilości przeprowadzonych wycieczek i imprez w roku 2004 przez poszczególne osoby:
      Rysiek Betcher 19, Wojtek Atczuk 15, Wiesiek Pawłowski 13, Andrzej Galikowski i Marcin Strusiński po 9, Stasiu Rohde i Alina Sarnowska po 7, Stachu Strojny i Jurek Kogutowski po 6, Agnieszka Koneczna, Magdalena Hempel i Krzychu Strojny po 5, Tomek Liśkiewicz i Karolina Turek po 2. Po jednej Basia Strojna, Jarek Guziński, Zbyszek Zakrzewski i Andrzej Furmańczyk.

III. W 45 roku istnienia klubu odeszli od nas na wieczną wędrówkę Zenon Lorek, dwukrotny prezes, oraz w młodym wieku Adam Stefanko. Pamiętać o nich będziemy zawsze.

IV. Odznaczenia i miejsce klubu w PTTK.

      W ubiegłym roku na Zlocie Wiosennym brązowe Specjalistyczne Odznaki Sprawnościowe otrzymali Andrzej Galikowski i Adam Stefanko.
      Podczas bardzo ważnej uroczystości obchodów 45-lecia Klubu przyznanych zostało członkom osiem Dyplomów Zarządu Głównego PTTK, a także Zbigniewowi Zakrzewskiemu Złota Honorowa Odznaka PTTK. Długoletniemu prezesowi Klubu Staszkowi Strojnemu Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK nadała godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej.
      Na uwagę zasługuje fakt wyegzekwowania w roku 2004 opłaty składki członkowskiej PTTK od wszystkich (za wyjątkiem jednej osoby) czynnych członków klubu. Widać w tym właściwe podejście klubowiczów do tej sprawy, zarówno tych nowych jaki i długoletnich. Składkę w Klubie opłacili również niektórzy kandydaci i nasi sympatycy. Nie zawsze tak się zdarzało i nie we wszystkich nawet silnych organizacyjnie klubach i kołach tak się dzieje. Zdyscyplinowanie
      w tej dziedzinie wróży dobrze. W 2004 r. KTP "Bąbelki" zebrał wśród swoich członków, kandydatów i sympatyków 81 składek PTTK. Dało nam to drugą pozycję pod tym względem w Oddziale Gdańskim PTTK. Tylko Koło Przewodników przewyższa nas nieznacznie.
      Zdajemy sobie sprawę z tego, że KTP "Bąbelki" jest ponownie wiodącym klubem turystyki aktywnej w Oddziale i w województwie. Realizuje na zlecenie naszego Oddziału, między innymi, turystykę szkolną, widoczny jest w imprezach zewnętrznych szczebla regionalnego i centralnego (OWRP, Zloty Przodowników Turystyki Pieszej i Kolarskiej), członkowie Klubu są przeważającą grupą spośród organizatorów ważnego dla regionu Rajdu Kaszubsko-Pomorskiego "KLUKA", poprowadzili Rajd Kolarski Oddziału Gdańskiego PTTK. Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej w większości swoich działań (imprezy, kursy) opiera się na pracy Przodowników Turystyki Pieszej rekrutujących się z KTP "Bąbelki". Wiele oddziałowych klubów turystyki aktywnej o mniejszym potencjale siłą rzeczy dąży do współpracy z nami. Klub jest na to otwarty. Obecny Zarząd przejął po poprzednim wizję Klubu na przyszłość i realizował ją, opierając się na entuzjazmie społeczności klubowej.
      Dobrze wróży to nie tylko Klubowi, ale także naszemu macierzystemu Oddziałowi, który dzięki "Bąbelkom" ma szansę przywrócić sobie wizerunek silnej, pod względem działalności programowej, jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

V. Finanse

      Kasa klubowa dofinansowała klubowiczom dwa zloty oraz udział w "Piosenkariach". Ponadto klub miał wydatki na słodycze na Dzień Kobiet, zakup teczki wielkoformatowej na mapy 1:25 000, zakup kroniki, pucharu i nagrody za zwycięstwo w Rajdzie na Raty, oraz 2 wiązanki pogrzebowe i inne wydatki.
      Na koniec roku 2004 r. stan konta klubowego wyniósł minus 85,45 zł oraz 76 odznak klubowych i 107 Specjalistycznych Odznak Sprawnościowych. Niewielki ujemny wynik finansowy na subkoncie klubu w Oddziale nie jest problemem i jest zgodny z przyjętą przez Zarząd zasadą, że wpływy powinny być nieomal na bieżąco pożytkowane na imprezy klubowe i niezbędne wydatki.
      W pierwszym kwartale 2005 roku zasililiśmy już znacznie stan naszego konta uzyskując kilkusetzłotowe wpływy ze składek członkowskich PTTK od naszych klubowiczów i kandydatów.

VI. KLUKA (zawirowania)

Klub jako jednostka Oddziału Gdańskiego PTTK jest głównym organizatorem Rajdu Kaszubsko-Pomorskiego KLUKA. Nasi przodownicy stanowią ogromną większość jego kadry.
Jesienią 2004 r. komendant II, III. IV i V edycji poinformował nas na zebraniu zespołu organizacyjnego, że zamierza wyprowadzić tę imprezę ze struktur Oddziału Gdańskiego PTTK. Pomysłodawcy Rajdu, nie przyjmując jego twierdzeń, jakoby 95% pracy i klimatu KLUKI zawdzięczać należało tylko Jurkowi, postanowili nie dopuścić do przejęcia imprezy, którą nasz klub współtworzy od sześciu lat. Komitet organizacyjny imprezy wybrał wkrótce na szefa VI KLUKI, Ryszarda Betchera, pierwszego jej komendanta oraz trzykrotnego zastępcę. Prace związane z przygotowaniem imprezy dobiegają końca. Jednak klub i zespół organizacyjny składający się w większości z dotychczasowych organizatorów lub, w niewielkim stopniu, z uczestników rajdu angażuje się tylko w prace nad następną edycją, pozostawiając działania prawne oraz egzekwowanie rozliczenia poprzedniej edycji władzom Oddziału Gdańskiego PTTK.
Dziękuję aktywnym członkom Zarządu za wkład pracy na rzecz Klubu w roku 2004: Wojtkowi i Andrzejowi za rzetelne wypełnianie obowiązków wiceprezesów, Wieśkowi za sumienne prowadzenie księgowości klubowej oraz Strusiowi - sekretarzowi klubu.
W zebraniach czynnie uczestniczyli, służąc radą: Honorowy Członek Zarządu - Stachu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzychu - serdeczne podziękowania.!
Dziękuję wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe. To ich aktywność głównie stanowi o sile klubu. Chcę podziękować Wojtkowi i Tomkowi (tdu) za prowadzenie strony internetowej poświęconej klubowi. Danusi za koordynację działań podczas wystawiania drużyn klubowych na ogólnopolskie imprezy górskie. Alinie za stałe poszerzenie naszej działalności kajakowej oraz za organizację Zlotu Wiosennego wraz z Andrzejem.
Tomkowi i Stachowi za zorganizowanie obozu rowerowego na Ukrainie.
Adamowi i Agnieszce za rozwijanie działalności narciarskiej w klubie.
Karolinie, Andrzejowi, Agnieszce i Marcinowi Stusińskim (nowemu małżeństwu dwojga Bąbli), Magdalenie, Wieśkowi, Stachowi, Wojtkowi i Tomkowi (tdu) za wzorcową, można by rzec, organizację 45 rocznicy powstania klubu. Zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom za udział w imprezach i tworzenie klubowej atmosfery.

Po akceptacji przez Zarząd Klubu 7 kwietnia 2005 r. prezes KTP "Bąbelki"

Ryszard Betcher

Zebranie Sprawozdawcze KTP "Bąbelki" w Gdańsku 19 kwietnia 2005 r.


Wnioski Zarządu Klubu na Walne Zebranie KTP "Bąbelki"


7.04.2005 r. Zarząd Klubu jednogłośnie przegłosował przedstawienie obecnemu Zebraniu Sprawozdawczemu KTP "Bąbelki" następujących wniosków: 1) Zarząd Klubu wnioskuje o odwołanie Jurka z członkostwa w Zarządzie KTP BĄBELKI, ponieważ nie bierze on od długiego czasu udziału w pracach Zarządu. Jednocześnie Zarząd Klubu wnioskuje o wybór nowego członka Zarządu na wakujące stanowisko gospodarza klubu. 2) Zarząd Klubu wnioskuje o zmianę jednego z delegatów na Zjazd Oddziału wybranego w lutym 2004 r. Agnieszka jest pracownikiem firmy turystycznej i ze względów proceduralnych nie powinna kandydować do władz Oddziału Gdańskiego PTTK. Prezes Klubu przeprowadził już z nią rozmowę w tej sprawie. Nie wnosi ona zastrzeżeń w kwestii odwołania. Zarząd Klubu proponuje na jej miejsce Wojtka Atczuka.

Wniosek prezesa KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie


Wnioskuję o nadanie godności Honorowego Prezesa Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" Staszkowi Strojnemu, który przez 19 lat pełnił obowiązki prezesa Klubu.


Wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki"


Wnioskuję o renowację proporca klubowego.
Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki