zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafySprawozdanie
z działalności

Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"
oraz pracy Zarządu Klubu
w okresie od 18.02.2014 r. do 06.02.2016 r.

 1. Zarząd Klubu

Wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu w dniu 18 lutego 2014 roku Zarząd na swoim pierwszym zebraniu ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Daniel Nazaruk – prezes
 2. Ryszard Betcher - wiceprezes
 3. Grzegorz Oskarbski – sekretarz
 4. Jan Lewicki – skarbnik
 5. Piotr Bojas – administrator strony
 6. Waldemar Jankowski – członek zarządu

W kadencji Zarząd odbył 10 protokołowanych zebrań, na których obecni byli:

 1. Daniel Nazaruk 100,0%
 2. Ryszard Betcher 80,0%
 3. Grzegorz Oskarbski 100,0%
 4. Jan Lewicki 90,0%
 5. Piotr Bojas 70,0%
 6. Waldemar Jankowski 90,0%

Ponadto w posiedzeniach aktywnie czterokrotnie uczestniczył Honorowy Prezes Stanisław Strojny oraz przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Klubu dwukrotnie Kol. Iwona Lewcio oraz raz Kol. Krzysztof Strojny. Oprócz protokołowanych zebrań wszyscy członkowie zarządu utrzymywali regularne kontakty podczas imprez klubowych, wtorkowych spotkań oraz poprzez kontakt elektroniczny.

Praca Zarządu Klubu w trakcie kadencji


Podczas protokołowanych zebrań Zarządu Klubu ustalono na początku kadencji podział zadań dla każdego z członków, uzgodniono także profil działalności klubu w obecnej kadencji, potwierdzono zasady dotyczące zatwierdzania wycieczek i imprez klubowych odbywających się w tym samym czasie, a także zasady dotyczące pierwszeństwa w przyjmowaniu na zloty, ewidencji imprez klubowych oraz zatwierdzania rajdów na raty. Utrzymano brak obowiązku organizacji wycieczki niedzielnej co tydzień na rzecz organizacji imprezy w ciągu weekendu. Utrzymano cykliczne imprezy klubowe tj. Zloty Wiosenny i Jesienny, Wyrypę i Rowerypę, Piosenkaria, Przednówek Rowerowy, Rozpoczęcie i Zakończenie Sezonu Rowerowego, Wigilie klubowe. W roku 2016 w związku z brakiem odpowiedniego zainteresowania ze strony członków klubu nie odbyła się Rowerypa, impreza ta została tymczasowo zawieszona do czasu znalezienia chętnej osoby do jej kontynuowania. Zawieszono również organizację Sylwestra klubowego co spowodowane było brakiem zainteresowania tą imprezą w tej kadencji oraz brakiem chętnego klubowicza, który zająłby się tym zagadnieniem przy współpracy z Zarządem Klubu.

Utrzymano prowadzenie strony internetowej pod dotychczasowym adresem. Opłaty związane z utrzymaniem domeny, na bieżąco były opłacone ze środków naszego subkonta w Oddziale.

Sekretarz na bieżąco prowadził dokumentację klubową. Protokołował zebrania Zarządu Klubu. Prowadził ewidencję imprez klubowych i rejestr członków Klubu. Ponadto zaktualizował dane adresowe członków KTP ,,Bąbelki”. Wspólnie z prezesem i skarbnikiem przygotowywał coroczne sprawozdania TKK.

Skarbnik prowadził naszą księgowość, zbierał składki i wpłacał je do kasy w biurze, dbał o prawidłowy podział składki związany z częścią należną Klubowi. Regularnie ustalał saldo z księgowością PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego oraz przedstawiał zestawienia, rozliczenia i inne dane podczas zebrań Zarządowi Klubu. Obecny stan konta klubowego wynosi 1681,43 złotych. Saldo tradycyjnie zostanie zatwierdzone w lutym roku następnego więc podana kwota nieznacznie może ulec zmianie. Stan konta klubowego jest bieżący na dzień 06.12.2016 roku. Ponadto posiadamy 79 sztuk Specjalnych Odznak Sprawnościowych oraz 20 sztuk odznak klubowych.

Ukończono Rajd na raty ,,Dwory i pałace Pomorza” przygotowany przez Kol. Tomasza Dunkelmanna, obecnie regularnie odbywają się etapy Rajdu na Raty ,,Geologicznego” który przygotowała Kol. Magdalena Hempel. W tym rajdzie powrócono do metalowej odznaki rajdowej jak wyglądało to na rajdach odbywających się w XX wieku.

Ustalano każdorazowo programy zlotów klubowych. W tej kadencji średnia uczestników Zlotów wyraźnie wzrosła i jest ona wyższa niż 30 osób średnio na Zlot co cieszy, jednakże powinniśmy w jeszcze większym gronie spotykać się na tych szczególnych imprezach.

W tej kadencji doprowadzono do końca sprawy organizacyjne Jubileuszu 55-lecia KTP ,,Bąbelki” który odbył się 29 listopada 2014 roku. Z tej okazji spotkaliśmy się w restauracji Hacjenda w gronie 111 osób. Podczas Jubileuszu wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień których lista stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. W obchodach oprócz członków i dawnych członków klubu uczestniczyły delegacje zaprzyjaźnionych kół i klubów oraz komisji na czele z Wiceprezesem ZG PTTK Kol. Stanisławem Sikorą, przedstawicielami komisji pieszej, kajakowej, krajoznawczej i fotograficznej ZG PTTK oraz klubów z Gdańska, Braniewa, Gdyni, Solca Kujawskiego, Nowego Dworu Gdańskiego, Kościerzyny. Należą się duże słowa uznania dla Kolegów Grzegorza Oskarbskiego i Jana Lewickiego za włożony trud w organizację imprezy. Ponadto w ramach obchodów 11 maja 2014 roku odbyła się Wycieczka piesza w okolicach Żarnowca, w lipcu zorganizowaliśmy 55 OWRP oraz w listopadzie, tydzień przed oficjalnymi obchodami Zlot Jesienny, w którym również uczestniczyło wielu naszych klubowiczów.

W latach 2014-2016 byliśmy organizatorami pięciu imprez ogólnopolskich. W roku 2014 zorganizowaliśmy wspólnie z naszym PTTK Oddziałem Gdańskim 55 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy ,,Pomorskie 2014”. W roku 2015 wspólnie z PTTK Oddziałem Gdańskim oraz Pomorską Komisją Turystyki Kolarskiej 55 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej, tego roku również udało nam się zorganizować wspólnie z PTTK Oddziałem Gdańskim Centralny Spływ Kajakowy połączony z 44 Ogólnopolskim Zlotem Przodowników Turystyki Kajakowej. W latach 2015/16 wspólnie z Towarzystwem Kaszubskim ,,Centrum” z Kościerzyny zorganizowaliśmy I i II Ogólnopolski Rajd Narciarski PTTK ,,Zemowe Wandre”. Ponadto nadal organizujemy wspólnie z PTTK Oddziałem Gdańskim nasze imprezy o charakterze ogólnopolskim tj. Rajdy Pomorskie PTTK Kluka i Stolemy oraz wycieczki piesze dla młodzieży szkolnej.

W tej kadencji odeszli na wieczną wędrówkę:

Kol. Krzysztof Strojny

Kol. Zygmunt Kamiński

Cześć ich pamięci, pozostaną na długo w naszych wspomnieniach!

Przyjęcia nowych członków klubu:

W czasie tej kadencji Zarząd na swoich zebraniach rozważał kandydatury, co skutkowało przyjęciem jedenastu nowych członków Klubu.

Podczas XLVIII Zlotu Jesiennego 2014 w Porzeczu klubowiczami zostali:

 1. Danuta Kobylarz nr 328
 2. Joanna Popiołek nr 329
 1. Lucyna Belau nr 330
 2. Małgorzata Zaczek nr 331
 1. Jacek Kozaka nr 332

Podczas L Zlotu Jesiennego 2015 w Chmielnie członkinią Klubu została:

 1. Izabela Sobieraj nr 333

Podczas LI Zlotu Wiosennego 2016 we Wdzydzach Kiszewskich klubowiczkami zostały:

 1. Sylwia Rzepczyńska nr 334
 2. Joanna Sylka nr 335

Podczas LI Zlotu Jesiennego 2016 w Kiełpinie klubowiczami zostali:

 1. Jarosław Kowalczuk nr 336
 2. Tomasz Dębski nr 337
 3. Jacek Richter nr 338

W trakcie kadencji Zarząd Klubu rozpatrzył wnioski i przyznał na zlotach Wiosennym i Jesiennym Specjalne Odznaki Sprawnościowe tj.:

Brązowa: Danuta Świtalska 2014, Danuta Kobylarz 2016, Lucyna Belau 2016

Srebrna: Dorota Betcher 2015

Złota: Daniel Nazaruk 2014, Grzegorz Oskarbski 2014, Waldemar Jankowski 2015

 1. Sprawy finansowe i składki członkowskie

W tej kadencji Zarząd nie wprowadził dodatkowej składki klubowej. Finanse Klubu mają się dobrze, pomimo sporych wydatków (m. in. naklejki samoprzylepne z logo klubu, opłaty domeny i serwera naszej strony internetowej, dotacje do zlotów klubowych) na koncie Klubu w chwili obecnej znajduje się 1681 złotych i 43 grosze.

Liczby członków KTP Bąbelki z opłaconą składką PTTK

Rok kalendarzowy

Ilość opłaconych składek

2014

49

2015

61

2016

46*

*stan członków klubu z opłaconą składką PTTK na dzień 28.10.2016r.

Należy dodać, że niektórzy członkowie klubu opłacali składki poza Oddziałem Gdańskim PTTK, mają oni zachowane prawo głosu w Klubie, jednakże 50% wpłaconej składki nie przechodzi na nasze subkonto.

III. Działalność programowa Klubu

Rok

Ilość imprez (suma)

Ilość Uczestników (suma)

Ilość wycieczek pieszych

Ilość wycieczek rowerowych

Ilość InO

Ilość wycieczek narciarskich

Ilość spływów kajakowych

2014

77

2104

61+1*

20

5

1

2

2015

90

2521

71+1*

16

4

1

7

2016**

64

1252

50+3*

14

1

2

6

**w roku 2016 podany stan jest do dnia 28.11.2016 roku

*druga cyfra w wycieczkach pieszych stanowi wycieczki górskie

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych imprez oraz porównanie z latami ubiegłymi można zobaczyć na stronie klubowej w działach Klub w Liczbach, Zrealizowane oraz Relacje.

Organizujący i prowadzący imprezy oraz wycieczki klubowe w kadencji 2014-2016 (najaktywniejsi):

 • Waldemar Jankowski 47 imprez i wycieczek
 • Andrzej Kuliński 36 imprez i wycieczek
 • Ryszard Betcher 30 imprez i wycieczek
 • Daniel Nazaruk 29 imprez i wycieczek
 • Remigiusz Wróblewski 12 imprez i wycieczek
 • Tomasz Dunkelmann 11 imprez i wycieczek
 • Grzegorz Oskarbski 10 imprez i wycieczek
 • Izabela Sobieraj 9 imprez i wycieczek
 • Tomasz Jaworowski 8 imprez i wycieczek
 • Jacek Kozaka 8 imprez i wycieczek

Ponadto w tej kadencji imprezy i wycieczki prowadziło wielu członków klubu, a nawet kilku sympatyków klubu, szczegółowe dane znajdują się w klubowej ewidencji imprez i wycieczek.

 1. Zloty Klubowe kadencji 2014-2016

XLIX Zlot Wiosenny 2014 w Sominach

XLIX Zlot Jesienny 2014 w Porzeczu

L Zlot Wiosenny 2015 w Garczynie

L Zlot Jesienny 2015 w Chmielnie

LI Zlot Wiosenny 2016 w Wdzydzach Kiszewskich

LI Zlot Jesienny 2016 w Kiełpinie

Frekwencja Członków Zarządu na sześciu Zlotach KTP Bąbelki w tej kadencji:

 1. Daniel Nazaruk 100,0%
 2. Ryszard Betcher 66,7%
 3. Grzegorz Oskarbski 100,0%
 4. Jan Lewicki 83,4%
 5. Piotr Bojas 16,7%
 6. Waldemar Jankowski 50,0%

 1. Podziękowania


Serdecznie dziękuję członkom Zarządu, którzy wkładali ogrom serca w pracę społeczną na rzecz Klubu, dziękuję członkom Klubu pełniącym wiele różnych funkcji w PTTK na wszystkich szczeblach działalności zarówno w komisjach Zarządu Głównego PTTK (Kol. Daniel Nazaruk, Kol. Henryk Gąsiorowski), komisjach wojewódzkich (Kol. Piotr Żywicki, Kol. Ryszard Betcher, Kol. Stanisław Strojny, Kol. Dorota Betcher, Kol. Tomasz Jaworowski), Zarządzie PTTK Oddziału Gdańskiego (Kol. Daniel Nazaruk, Kol. Jan Lewicki), Komisji Rewizyjnej Oddziału (Kol. Wiesław Pawłowski), komisjach oddziałowych (Kol. Waldemar Jankowski, Kol. Jan Lewicki, Kol. Krzysztof Strojny, Kol. Iwona Lewcio, Kol. Artur Hirnak).

Dziękuję również wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe. Szczególne słowa uznania kieruję:

 • Grzegorzowi Oskarbskiemu za trud, profesjonalne i wzorowe wypełnianie obowiązków sekretarza Zarządu,
 • Janowi Lewickiemu za wzorowe pełnienie trudnych obowiązków skarbnika,
 • Piotrowi Bojasowi za tworzenie i administrowanie naszej klubowej strony,
 • Waldkowi Jankowskiemu za promowanie systemu odznak PTTK wśród naszych członków klubu, wkład w organizację wielodniowych imprez krajoznawczo- pieszych,
 • Ryszardowi Betcherowi za koordynowanie wycieczek rowerowych i narciarskich,
 • Magdalenie Hempel za przygotowanie i wzorowe kierowanie Rajdem na Raty,
 • Remigiuszowi Wróblewskiemu za trud organizacji spływów kajakowych.

Zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom za udział w imprezach, wycieczkach niedzielnych.

Dziękuję również wszystkim członkom Klubu zaangażowanym w organizację imprez ogólnopolskich. Dziękuję także Koleżankom i Kolegom działającym w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na wszystkich jego szczeblach wymienionych wyżej, dzięki tej pracy dla dobra naszego Towarzystwa, pokazując własne zaangażowanie promujemy nasz Klub i nabieramy wielu doświadczeń przydatnych do naszej działalności.

Daniel Nazaruk
Prezes Zarządu KTP Bąbelki kadencji 2014-2016
Gdańsk, 06 grudnia 2016 roku

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki