zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

KluboweKol. Kol. Członkowie i Sympatycy KTP „Bąbelki”

W KTP "Bąbelki" wpłaty na składki członkowskie PTTK za rok 2024 przyjmuje Skarbnik Klubu Waldemar Jankowski.
(telefon: 607 040 009; mail: jankowski.waldemar@gmail.com)

Skarbnik będzie zbierał wpłaty i wydawał znaczki na comiesięcznych spotkaniach klubowych (w pierwszy wtorek miesiąca) oraz na wycieczkach klubowych. Można też umówić się z nim bezpośrednio.

 

Wysokość składki w 2024 roku:
• normalna (N) 84 zł
• ulgowa (U) 57 zł (dla bezrobotnych, emerytów i rencistów)
• ulgowa młodzieżowa (UM) 39 zł (dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia).

Składki można też opłacić bezpośrednio w kasie Oddziału PTTK im. dr Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, który ma swą siedzibę przy ul. Długiej 45. Osoby opłacające w kasie, proszone są o zaznaczenie, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty KP należy przekazać Skarbnikowi Klubu lub jego skan przesłać mailowo.

Składki można też wpłacać na konto Oddziału nr 37 1600 1462 0006 1011 8729 2041, jednak obowiązkowo należy zapisać w treści przelewu: SC2023 Bąbelki imię i nazwisko (rodzaj składki: N, U lub UM). Przy opłacie za kilka osób należy wymienić je wszystkie, np.:
SC2023 Bąbelki Jan Jankowski (N), Anna Jankowska (U), Ewa Jankowska (UM). Osoby płacące przelewem są proszone o przesłanie mailem Skarbnikowi Klubu potwierdzenia przelewu i o poinformowanie czy Skarbnik ma odebrać za Was znaczki.

W związku z obowiązkiem weryfikacji i uzupełnienia ewidencji członkowskiej PTTK przy odbiorze znaczka (znaczków) należy mieć ze sobą legitymację członkowską (legitymacje członkowskie) PTTK. Dotyczy to sytuacji gdy odbiera się je od Skarbnika Klubu, jak i opłacając je w oddziale.

Opłacona składka jest ważna do 31 marca 2025 roku i jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki.
Szczegóły ubezpieczenia można znaleźć na stronie PTTK https://pttk.pl/ w zakładce Ubezpieczenia lub uzyskać od Skarbnika oraz Prezesa Klubu.

Pozostałe informacje oraz inne szczegółowe dane udzielają Prezes oraz Skarbnik Klubu.


Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka kajakowa 2024-05-30
Spływ Parsętą cz.I
Rzeka Parsęta ~ 44 km

Wycieczka piesza 2024-06-22
Powitanie Lata
ZTM Gdańsk Jelitkowo - Sopockie Błonia - Powitanie Lata na plaży o godz. 4:11 - powrót ZTM z Jelitkowa lub SKM z Sopot Wyścigi ~ 5 km

Wycieczka piesza 2024-07-06
LXV Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy „Dąbrowa Górnicza 2024”
Dąbrowa Górnicza 2024 ~ 250 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki