zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafySprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu
w okresie od 20.11.2007 r. do 27. 11. 2010 r.


I. Zarząd Klubu

Wybrany przez Walne Zebranie Klubu w dniu 20 listopada 2007 roku Zarząd na swoim pierwszym zebraniu ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Ryszard Betcher – prezes
 • Tomasz Dunkelmann - viceprezes ds. turystyki pieszej
 • Bartłomiej Figurski - viceprezes ds. turystyki kolarskiej
 • Małgorzata Szumała – sekretarz zarządu
 • Dariusz Wenta – skarbnik klubu
 • Piotr Bojas – administrator strony
 • Elżbieta Rabenda – członek zarządu


17 marca 2009 r. Małgorzata Szumała złożyła rezygnację z funkcji sekretarza i członka Zarządu Klubu z powodu licznych obowiązków prywatnych i służbowych oraz ograniczenia dyspozycyjności co, jak argumentowała, powodowałyby zaniedbywanie obowiązków wobec klubu.
9 czerwca 2010 r. Zarząd przyjął na zasadzie kooptacji Daniela Nazaruka i powierzył mu obowiązki sekretarza.
Przez trzy lata obecnej kadencji Zarząd odbył 8 protokołowanych zebrań.


II. Przyjęcia nowych członków klubu

W czasie tej kadencji Zarząd na swoich zebraniach m.in. rozważał kandydatury, co skutkowało przyjęciem, jak dotąd, piętnaściorga nowych członków.

Na XLIII Zlocie Wiosennym 2008 w Bąku Bąblami zostali:

 1. Barbara Frey nr leg. 306
 2. Krzysztof Skorupka nr leg. 307

Na XLIII Zlocie Jesiennym 2008 w Boroszewie członkami Klubu zostali:

 1. Danuta Szyłańska nr leg. 308
 2. Elżbieta Dombrowska nr leg. 309
 3. Tomasz Jaworowski nr leg. 310

Na XLIV Zlocie Wiosennym 2009 w Żarnowcu klubowiczem stał się:

 1. Daniel Nazaruk nr leg. 311

Podczas XLV Zlotu Wiosennego 2010 w Pałubinie przyjęci do klubu zostali:

 1. Anna Prońska nr leg. 312
 2. Iwona Lewcio nr leg. 313
 3. Iwona Linowska nr leg. 314
 4. Waldemar Jankowski nr leg. 315
 5. Zygmunt Kamiński nr leg. 316
 6. Dariusz Boksza nr leg. 317

Od XLV Zlotu Jesiennego 2010 w Budziszu klubowiczami są:

 1. Danuta Świtalska nr leg 318
 2. Wojciech Chomka nr leg. 319
 3. Artur Hirniak nr leg. 320

III. Sprawy członkowskie

Składki klubowe, które są równoznaczne z opłaceniem składki członkowskiej PTTK opłacane są każdego roku przez około 90 % wszystkich czynnych klubowiczów czyli po ok. 60-70 osób w poszczególnych latach kadencji. Mimo niewielu wyjątków podkreślenia warte jest prawidłowe podejście klubowiczów.
Stan naszego subkonta w kasie Oddziału Gdańskiego PTTK wynosił na koniec 2009 r. 648,33 zł. Skarbnik Klubu potwierdził tę kwotę z Główną Księgową O/G PTTK oraz ze Skarbnikiem Oddziału. Stan subkonta KTP Bąbelki na dzień 26.11.2010 r. wynosi 1224,33 zł
Jesteśmy od kilku lat jednym z dwóch największych pod względem liczby członków klubów Oddziału Gdańskiego PTTK.

Wiceprezesem ds. programowych Oddziału w czasie obecnej kadencji został nasz klubowicz Piotr Żywicki, skarbnikiem oddziału Janek Lewicki, a członkami trzynastoosobowego Zarządu Oddziału jeszcze trzech Bąbli: Darek Wenta, Bartek Figurski oraz Michał Wiśniewski – członek prezydium. Natomiast członkami czteroosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału troje naszych klubowiczów: Irena Gruszczyk, Wiesław Pawłowski i Rychu Betcher.
W naszym Gdańskim Oddziale PTTK współtworzymy pięcioosobową Komisję Turystyki Pieszej i Kolarskiej. Działają w niej: Daniel Nazaruk, Daro Wenta, Piotrek Bojas. Przewodniczącym jest Rychu Betcher.
W strukturach wojewódzkich współtworzymy Pomorską Komisję Turystyki Kolarskiej: Rychu Betcher jest wiceprzewodniczącym, a Daniel Nazaruk jej członkiem.

IV. Działalność programowa

Przez siedem/osiem lat, od roku 1997 trwał w klubie entuzjastyczny okres podnoszenia poprzeczki. Co roku wyniki były coraz lepsze. Rok 2005, to był już rekord pod każdym względem. Odnotowano wtedy 106 imprez z udziałem 3689 uczestników. Poprzednia kadencja przeszła więc do historii jako ta z najlepszymi wynikami w dziejach klubu. Można, a nawet należy zapoznać się z tym aspektem 50-letniej działalności Bąbelków w dziale „klub w liczbach”.
Sukcesy te okupione zostały jednak pewnymi problemami. Poprzedni zarząd poradził sobie w końcu z nimi ale uświadomiliśmy wtedy sobie, że ich przyczyna leży właśnie w podniecanych przez niektórych z nas ambicjach choćby przez podnoszenie klubowi poprzeczki. Entuzjazm tych siedmiu-ośmiu lat spełnił już swoje zadanie. Od połowy poprzedniej kadencji Klub nie podnosi wiec już sobie wyżej poprzeczki, nie prowadzi rywalizacji pod względem frekwencji, nie zachęcamy do wyrywania sobie terminów prowadzenia wycieczek. Wycieczki piesze odbywają się dzięki wielkiemu zaangażowaniu kilku osób. Czy więc znaleźliśmy złoty środek? Nie do końca - wiceprezes TDu zauważa, że teraz brakuje już trochę różnorodności, że zaprzestała prowadzeń większość dotychczasowych przodowników pieszych, a główny obowiązek prowadzenia spoczywa na nim na i kilku osobach. Nad tym musimy popracować w nadchodzącym roku. Zlot jest dobrym miejscem do zaapelowania o powrót naszych prowadzących. Ale jeśli nie to trudno – zastąpią ich nowi.
Ale wyniki, w porównaniu z innymi petetekowskimi klubami są nadal imponujące jeśli pamiętamy, że rok ma tylko 52 tygodnie.

Teraz trochę danych statystycznych: Przez wszystkie lata swego istnienia sekretarze lub prezesi klubu prowadzili rejestry i zliczali na koniec kwartału oraz każdego roku wycieczki i liczby uczestników. Jako prezes przejąłem to po poprzednikach, a teraz zajął się tym nowy sekretarz Daniel i od niego mamy ostatnie dane liczbowe, których przedstawienie członkom klubu jest obowiązkiem Zarządów po to by społeczność nasza miała pełny obraz naszej działalności.
W poszczególnych trzech latach obecnej kadencji liczba imprez wynosiła kolejno: 70, 90, w bieżącym roku do dziś 82 imprezy. Tras oczywiście było więcej ponieważ niektóre nasze imprezy są wielodyscyplinowe.
Z kolei liczby uczestników tych imprez w poszczególnych latach kadencji wynosiły kolejno: 2069, 2024, na koniec tego roku liczba także zapewne przekroczy dwa tysiące.

Dziesięcioro najaktywniejszych prowadzących imprezy lub trasy klubowe w obecnej kadencji to: Tomek Dunkelmann 51 imprez lub tras, Daro Wenta 37 imprez lub tras, Rychu Betcher 25 imprez lub tras, Daniel Nazaruk 17 imprez lub tras, Andrzej Galikowski 15 imprez lub tras, Gosia Szumała 13 imprez lub tras, Konrad Bidziński 11 imprez, Magdalena Hempel i Krzychu Strojny po 9 imprez oraz Prezes Honorowy Stachu Strojny 8 imprez lub tras.
”W drugiej dziesiątce” znaleźli się: Grzesiek Oskarbski, Agnieszka Koneczna, Wojtek Chomka i Bartek Figurski po 7 imprez, Stachu Rohde 6 imprez, Ela Rabenda i Artur Hirniak po 5 imprez, Jakub Kaczyński, Dorota Betcher i Waldi Jankowski po 4 imprezy,

Natomiast po 3 imprezy lub trasy prowadzili: Teda Buzarewicz, Tomek Liskiewicz i Piotr Żywicki.
Po dwie imprezy lub trasy: Ania Prońska, Zbyszek Zakrzewski, Janek Lewicki, Leszek Staszkiewicz, Krzysiek Skorupka, Mariusz Poświątny, Piotr Bojas, Adam Moczarski, Michał Wiśniewski, Adam Dobrowolski i Cezary Borowik.
Jedną imprezę lub trasę poprowadzili: Aśka Popiołek, Iwona Lewcio, Bożena Yates, Basia Frey oraz Marcin Strusiński i Tomek Jaworowski.

W roku 2008 zorganizowaliśmy:
47 imprez lub tras pieszych nizinnych z udziałem 1643 osób,
3 rajdy górskie z udziałem 14 osób,
22 rowerowe imprezy lub trasy z 327 osobami,
2 spływy kajakowe z udziałem 35 osób,
oraz jedną imprezę na orientację dla 50 osób

W roku 2009 były:
73 imprezy lub trasy piesze nizinne z 1764 uczestnikami,
2 rajdy górskie przyciągnęły 11 osób,
17 naszych tras lub imprez rowerowych z udziałem 233 rowerzystów,
3 imprezy na orientację na naszych imprezach z 70 uczestnikami,
4 spływy kajakowe dla 31 osób.

W bieżącym roku Klub zorganizował (wg pierwszych rachunków sekretarza):
51 imprez lub tras pieszych nizinnych,
1 rajd górski,
3 spływy kajakowe,
8 imprez lub tras narciarskich,
16 imprez lub tras rowerowych,
2 imprezy na orientację.
Liczba uczestników poszczególnych dyscyplin turystyki zostanie policzona dopiero na koniec roku.
Imprezy i wycieczki prywatne nie są oczywiście brane pod uwagę w statystyce klubowej.

Od dziewięciu lat po dłuższej przerwie kontynuowane są zapoczątkowane pod koniec lat 70-tych spotkania z muzyką turystyczną przy ognisku pod nazwą PIOSENKARIA z udziałem 126, 90 i 78 osób. Od dwóch lat czyli szefem XXIII i XXIV PIOSENKARIÓW jest Mariusz Poświątny. Udało mu się zaprosić wielu znanych wykonawców z całej Polski.

33, 34 i 45 Rajd Długodystansowy WYRYPA (46 km pieszo) wraz z 7, 8 i 9 ROWERYPĄ(100 km rowerem) przyciągnęły razem w poszczególnych latach bieżącej kadencji 100, 90 i 164 uczestników.

Te dane statystyczne słyszą lub czytają czasem turyści z całej Polski, którzy nierzadko nie mogą uwierzyć w to, że liczby, które im ot tak rzucamy nie zawierają błędu o cały rząd wielkości! Nasza działalność klubowa w ogromnej części stanowi właśnie Oddział Gdański PTTK i tworzy turystykę kwalifikowaną na Wybrzeżu. Z dumą mogę powiedzieć to samo co wszyscy dotychczasowi prezesi. Otóż, nie znam żadnego innego klubu wielodyscyplinarnego w Polsce, który miałby tak dużą liczbę imprez w roku oraz tak ogromną liczbę ich uczestników. A przecież wielu z nas jeszcze poświęca czas, który mogliby przeznaczać klubowi na pracę dla Oddziału Gdańskiego oraz dla innych jednostek - komisji petetekowskich na Pomorzu oraz przy Zarządzie Głównym.

Klub wystawiał przez wszystkie cztery sezony drużyny lub przedstawicieli do udziału w imprezach poza regionem, w tym w centralnych, a także w imprezach ogólnopolskich i regionalnych w kraju jak np.:

 1. Trzy razy na OWRP –średnio po ok. 20 osób na różnych trasach.
 2. Trzykrotnie na Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - jedna lub dwie osoby, a w tym roku aż 5 przodowników na ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej w Myszkowie. Wcześniej bywali na nim tylko Tomek Liśkiewicz i Daniel Nazaruk,
 3. Trzykrotnie na Rajd Braniewska Wiosna, od kilku do kilkunastu osób
 4. Braniewska Jesień, podobnie
 5. Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej średnio po 20 osób (zawsze byliśmy). W roku 2010 powierzono nam organizację Sejmiku.
 6. Zlot Przodowników i Aktywu Turystyki Pieszej woj. pomorskiego, po kilka do 10 os.
 7. Rajdy "KLUKA" i "STOLEMY" – co roku po ok. 20 - 30 osób, większość kadry stanowią przodownicy z KTP Bąbelki
 8. "Harpagon” po kilka osób na trasach pieszych i rowerowych
 9. Lęborski Rajd Dębowego Liścia - od dwóch do kilkunastu osób
 10. Nowodworskie: Rajd Żuławski i Rajd Fanatyka oraz spływy po kilka do kilkunastu osób. Przedstawiciele naszego klubu byli jedynymi delegatami z O/Gdańskiego na Krajową Naradę Aktywu Pieszego oraz na Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego w Warszawie.

Referat weryfikacyjny OTP przy KTP "Bąbelki" dokonał:

najpierw od ostatniego Walnego Zebrania Klubu w listopadzie do końca 2007 roku osiem weryfikacji.

W 2008 r. 150 weryfikacji, w tym 56 odznak siedmiomilowe buty, 31 popularnych OTP, 20 brązowych, 13 srebrnych OTP, 5 złotych OTP, 10 norm za wytrwałość w TP i 5 norm dla najwytrwalszych w TP oraz 10 odznak Szlaku Trójmiejskiego.

W 2009 r. 37 weryfikacji, w tym 5 popularnych OTP, 4 brązowe OTP, 1 srebrną, i 4 złote OTP, 14 norm za wytrwałość w TP, i 9 odznak Szlaku Trójmiejskiego.

W 2010 r. do tej pory 8 weryfikacji, w tym 3 odznaki siedmiomilowe buty, 1 popularna OTP i 1 srebrna OTP, 1 norma za wytrwałość oraz 2 odznaki Szlaku Trójmiejskiego.

Zatem łącznie w obecnej kadencji Referat OTP przy KTP Bąbelki dokonał 202 weryfikacji.
W poprzedniej kadencji, po kilku latach starań udało się nam wprowadzić do referatu KOT Andrzeja Galikowskiego, który otrzymał osobny zeszyt i pieczęć weryfikacyjną. Numery weryfikacyjne zawierają dodatkowo literę B (jak Bąbelki). Andrzej weryfikuje głownie po zakończeniu sezonu. Zatem w obecnej kadencji przyznał:
za rok 2007: 5 brązowych i 2 złote KOT
za rok 2008: 2 brązowe, 2 srebrne i 2 złote KOT
za rok 2009: 4 brązowe, 1 srebrna i 2 złote KOT
Razem: 24 odznaki w okresie sprawozdawczym, a od początku czyli od 2006 roku już 54 odznaki.

Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej wybrała w tym miesiącu przewodniczącego Pomorskiego Referatu Weryfikacyjnego Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Został nim Tomek Liśkiewicz. Ma on uprawnienia do weryfikowania wszelkich odznak kolarskich.

V. Podziękowania
Serdecznie dziękuję członkom Zarządu, którzy pracowali przez cały okres, którego dotyczy sprawozdanie, a także tym którzy wykonywali swoje zadania tylko przez pewien okres.
Dziękuję wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe. Szczególne słowa uznania za wspaniałą pracę przodownicką i bardzo aktywne wypełnianie obowiązków wiceprezesa ds. turystyki pieszej należą się Tomkowi Dunkelmannowi, a także Darkowi Wenta i Danielowi Nazaruk którzy przeprowadzili najwięcej wycieczek i imprez.
Zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom za udział w imprezach i tworzenie klubowej społeczności.

W okresie sprawozdawczym wypadało nasze 50-lecie, które przyniosło nam wiele podziękowań, życzeń na następne lata i odznaczeń naszych członków. Pragnę teraz podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji jubileuszu… apelując jednocześnie o ostateczne zaniechanie już wyliczeń tego kto ile przy nim zrobił.
Prezes KTP "Bąbelki"
Ryszard Betcher
27 listopada 2010 r. Budzisz, XLV Jesienny Zlot KTP Bąbelki
 

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki