zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafy
Komisja wybrana przez Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

KTP "Bąbelki" działała w składzie:
  • Jerzy Kogutowski,
  • Andrzej Galikowski,
  • Dorota Betcher.
Podczas Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Klubu Komisja odnotowała trzy następujące wnioski:
  1. Walne Zebranie KTP "Bąbelki" zobowiązuje nowy Zarząd Klubu do rozmów i współdziałania z prezesem Stanisławem Sikora oraz władzami naszego Oddziału w celu określenia warunków na jakich Klub "Bąbelki" ma funkcjonować w nowej siedzibie na pierwszym piętrze kamienicy należącej do Oddziału Gdańskiego PTTK.
  2. Walne Zebranie KTP "Bąbelki" zobowiązuje przyszły Zarząd Klubu do powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 45-lecia Klubu.
  3. Walne Zebranie KTP "Bąbelki", na wniosek Barbary Strojnej, zobowiązuje przyszły Zarząd KTP "Bąbelki" do zorganizowania kolejnych Walnych Zebrań Klubu w terminach nie pokrywających się z ogólnie przyjętymi uroczystościami obchodami i świętami.
Wnioski te odczytała zgromadzonym Dorota Betcher - członek Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego KTP "Bąbelki".

Po przegłosowaniu jawnym wszystkich wniosków Komisja stwierdza, że zostały one przyjęte jednogłośnie i uzyskały od tej chwili moc obowiązujących uchwał.
Protokołowała: Dorota Betcher

Podpisy członków Komisji:

Jerzy Kogutowski ....................................................

Andrzej Galikowski ..................................................

Dorota Betcher .........................................................

Gdańsk, 24 lutego 2004 roku
Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki