zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafySprawozdanie
z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"
oraz pracy Zarządu Klubu
w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.

I. Zarząd Klubu

Wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu w dniu 21 lutego 2012 roku Zarząd na swoim pierwszym zebraniu ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Daniel Nazaruk – prezes
 2. Tomasz Dunkelmann - wiceprezes ds. turystyki pieszej
 3. Ryszard Betcher - wiceprezes ds. turystyki kolarskiej
 4. Dariusz Wenta – sekretarz zarządu
 5. Jan Lewicki – skarbnik klubu
 6. Piotr Bojas – administrator strony
 7. Waldemar Jankowski – członek zarządu

Do dnia dzisiejszego obecnej kadencji Zarząd odbył 4 protokołowane zebrania, na których 4 razy obecni byli prezes Daniel Nazaruk, wiceprezes ds. turystyki pieszej Tomasz Dunkelmann, wiceprezes ds. turystyki kolarskiej Ryszard Betcher, skarbnik Jan Lewicki, członek zarządu Waldemar Jankowski, 3 krotnie obecni byli sekretarz Dariusz Wenta oraz administrator strony Piotr Bojas. Ponadto swoją obecnością podczas zebrań zaszczycił Honorowy Prezes Stanisław Strojny.
Oprócz protokołowanych zebrań członkowie zarządu utrzymują regularne kontakty podczas imprez klubowych, wtorkowych spotkań oraz poprzez kontakt elektroniczny.

Praca Zarządu Klubu w trakcie kadencji
Podczas zebrań Zarządu Klubu ustalono na początku kadencji podział zadań dla każdego z członków, uzgodniono także profil działalności klubu w obecnej kadencji, potwierdzono zasady dotyczące zatwierdzania wycieczek i imprez klubowych odbywających się w tym samym czasie, a także zasady dotyczące pierwszeństwa w przyjmowaniu na zloty, ewidencji imprez klubowych oraz zatwierdzania rajdów na raty. Na wniosek prezesa zrezygnowano z obowiązku organizacji wycieczki niedzielnej co tydzień na rzecz organizacji imprezy w ciągu weekendu. Utrzymano wszystkie cykliczne imprezy klubowe tj. Zloty Wiosenny i Jesienny, Wyrypę i Rowerypę, Piosenkaria, Przednówek Rowerowy, Rozpoczęcie i Zakończenie Sezonu Rowerowego, Wycieczki nocne na Powitanie Wiosny i Zakończenie Lata, Spływ Letni, zaplanowano także że odbędą się Wigilie klubowe oraz Sylwester na Kaszubach. Utrzymano prowadzenie strony internetowej pod dotychczasowym adresem. Opłaty związane z utrzymaniem domeny, na bieżąco były opłacone ze środków naszego subkonta w Oddziale.
Skarbnik Klubu prowadził naszą księgowość, zbierał składki i wpłacał je do kasy w biurze, dbał o prawidłowy podział składki związany z częścią należną Klubowi. W pierwszym kwartale roku uzgodnił saldo z księgowością Oddziału Gdańskiego PTTK oraz przedstawiał zestawienia, rozliczenia i inne dane podczas zebrań Zarządowi Klubu. Obecny stan konta klubowego wynosi około 2100 złotych, na koniec roku po ustaleniu salda dokładne dane zostaną przekazane Komisji Rewizyjnej Klubu.
Ukończono Rajd na raty ,,Na Kolejowym Szlaku”, nowy Rajd na Raty ,,Przez leśne ostępy” przygotował wiceprezes ds. turystyki pieszej Tomasz Dunkelmann, powrócono do współ rywalizacji na rajdzie w celu zwiększenia zainteresowania imprezą.
Ustalano każdorazowo programy zlotów klubowych. Na Zlotach pojawiły się także dodatkowe spotkania programowe na drugi dzień Zlotów. Podczas spotkań rozmawiano na temat działalności klubu i ustalano wspólne cele.
Załatwiono szafkę klubową wyłącznie do dyspozycji Klubu znajdującą się w sali klubowej w oddziale.

Przyjęcia nowych członków klubu:
W czasie tej kadencji Zarząd na swoich zebraniach rozważał kandydatury, co skutkowało przyjęciem trojga nowych członków Klubu.
Podczas XLVII Zlotu Wiosennego 2012 w Lisówku członkinią klubu została:
1. Jolanta Marchewicz nr leg. 322

Podczas XLVII Zlotu Jesiennego 2012 w Chmielnie klubowiczami zostali:
1. Maria Stankiewicz nr leg. 323
2. Janina Kapłan nr leg. 324

W trakcie kadencji Zarząd Klubu rozpatrzył wnioski i przyznał na zlotach Wiosennym i Jesiennym Specjalne Odznaki Sprawnościowe w stopniu srebrnym dla Tomasza Liśkiewicza, Grzegorza Oskarbskiego, Daniela Nazaruk zaś w stopniu brązowym Janowi Lewickiemu, Adamowi Moczarskiemu, Iwonie Lewcio, Waldemarowi Jankowskiemu, Dorocie Betcher.

II. Sprawy finansowe i członkowskie (w klubie i poza nim)
W roku bieżącym (stan na dzień dzisiejszy) członkowie klubu opłacili 58 składek do PTTK, zarząd klubu nie wprowadził dodatkowej wewnętrznej składki klubowej.

III. Działalność programowa Klubu
Częstotliwość imprez w roku bieżącym została utrzymana w porównaniu z rokiem ubiegłym, przewidywany jest także wzrost zorganizowanych imprez przez klub w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10 imprez, podobna sytuacja jest z frekwencją na imprezach. Odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy cykliczne klubu. Jednakże w związku z trwaniem roku kalendarzowego dokładne statystyki klubowe ukażą się na naszej stronie internetowej na początku przyszłego roku oraz przedstawione na koniec kadencji obecnego zarządu tj. na początku 2014 roku. Należy dodać że działalność klubowa stoi na bardzo wysokim poziomie, w tym roku zanotowano także znaczny wzrost imprez rowerowych, aby podkreślić iż 2012 rok w PTTK jest Rokiem Turystyki Rowerowej.

IV. Podziękowania
Serdecznie dziękuję członkom Zarządu, za ich zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz klubu, a zarazem naszego Towarzystwa, którzy działają przez cały okres, którego dotyczy sprawozdanie jednocześnie dopingując do dalszego wysiłku w obecnej kadencji.
Dziękuję również wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe. Szczególne słowa uznania kieruję:

 • Tomkowi Dunkelmannowi za aktywne wypełnianie obowiązków wiceprezesa ds. turystyki pieszej oraz moderatora działu relacji na klubowej witrynie internetowej.
 • Ryszardowi Betcherowi za aktywne wypełnianie obowiązków wiceprezesa ds. turystyki kolarskiej.
 • Janowi Lewickiemu za wzorowe pełnienie trudnych obowiązków skarbnika.
 • Piotrowi Bojasowi za tworzenie i administrowanie naszej klubowej strony.
 • Mariuszowi Poświątnemu za dalsze kierowanie i organizację cenionych w wielu środowiskach turystycznych z całej Polski spotkań muzycznych „Piosenkaria” organizowanych przez KTP „Bąbelki”.
 • Waldkowi Jankowskiemu za promowanie systemu odznak PTTK wśród naszych członków klubu oraz wkład w organizację wielodniowych imprez krajoznawczo- pieszych.
 • Grzegorzowi Oskarbskiemu, Krzysztofowi Strojnemu za trud organizacji wielodniowych obozów zagranicznych i krajowych.

  Zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom za udział w imprezach, wycieczkach niedzielnych.
  Dziękuję także Koleżankom i Kolegom działającym w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na wszystkich jego szczeblach, to także dzięki tej pracy dla dobra naszego Towarzystwa, pokazując własne zaangażowanie promujemy nasz klub.

Daniel Nazaruk
Prezes Zarządu KTP Bąbelki kadencji 2012-2014
Gdańsk, 27 listopada 2012 roku

 

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki