zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafyProtokół Komisji Uchwał i Wniosków
Walnego Zebrania
Klubu Turystów Pieszych ,,Bąbelki”
z dnia 21 lutego 2012 roku

Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych ,,Bąbelki” w składzie:
1. Przewodniczący : Kol. Waldemar Jankowski
2. Członkowie: Kol. Dorota Betcher, Kol. Michał Wiśniewski

Stwierdza, że:
1. Podczas Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych ,,Bąbelki” w dniu 21 lutego 2012 roku podczas dyskusji na temat działań Klubu w nowej kadencji- przyjęto następujące wnioski:
- wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
Zmiana &18 ust.1 Regulaminu Klubu Turystów Pieszych Bąbelki na następujący:
,,Zebrania zarządu powinny odbywać się minimum 2 razy w roku i powinny być protokołowane, załącznikiem do protokołu jest lista obecności.”
- wniosek Kol. Daniela Nazaruk,
Dodać w &6 ust.5 do Regulaminu Klubu Turystów Pieszych Bąbelki:
,, Walne Zebranie Klubu może nadać Godność Honorowego Prezesa Klubu byłemu prezesowi Klubu Turystów Pieszych Bąbelki, który wykazał się wybitną działalnością na rzecz klubu. Nadanie Godności Honorowego Prezesa Klubu oznacza jednocześnie nadanie Godności Honorowego Członka Klubu.”
- wniosek Kol. Tomasza Dunkelmanna,
Skrócenie okresu trwania kadencji zarządu i komisji rewizyjnej klubu z 4 do 2 lat, zmiana &14 ust.2 na
,,Zebrania Zwyczajne powinny być zwoływane co dwa lata w I kwartale roku jako Sprawozdawczo – Wyborcze. O zwołaniu Zebrania Zwyczajnego członkowie muszą być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.”
Zmiana &21
,,Kadencja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, chyba że nadzwyczajne okoliczności, niezależne od Klubu, nie pozwolą na zwołanie Walnego Zebrania. Winno się ono jednak odbyć w najbliższym terminie po ustaleniu tych okoliczności.”
- wniosek Kol. Daniela Nazaruk
,,Zobowiązać nowy Zarząd do zajęcia się organizacją 55-lecia klubu.”
- wniosek Kol. Stanisława Strojnego
,,Zobowiązać nowy Zarząd do koordynowania dłuższych wycieczek klubowych.”
- wniosek Kol. Jana Lewickiego
,,Przywrócić zorganizowaną działalność klubową w czasie wtorkowych spotkań.”
Wszystkie wnioski przyjęto.

Podpisano: Jankowski W., Betcher D., Wiśniewski M.,
 

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki