zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki

Cykliczne

Klubowe
paragrafySprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu
w okresie od 20.11.2007 r. do 21. 02. 2012 r.

I. Zarząd Klubu
Skład, uczestnictwo w zebraniach
Wybrany przez Walne Zebranie Klubu w dniu 20 listopada 2007 roku Zarząd na swoim pierwszym zebraniu ukonstytuował się w następującym składzie:
• Ryszard Betcher – prezes
• Tomasz Dunkelmann - viceprezes ds. turystyki pieszej
• Bartłomiej Figurski - viceprezes ds. turystyki kolarskiej
• Małgorzata Szumała – sekretarz zarządu
• Dariusz Wenta – skarbnik klubu
• Piotr Bojas – administrator strony
• Elżbieta Rabenda – członek zarządu
17 marca 2009 r. po trzech zebraniach Małgorzata Szumała złożyła rezygnację z funkcji sekretarza i członka Zarządu Klubu argumentując to licznymi obowiązkami prywatnymi i służbowymi oraz ograniczeniami dyspozycyjności. Decyzja ta w pewnym stopniu zdestabilizowała prace Zarządu.
9 czerwca 2010 r. Zarząd przyjął na zasadzie kooptacji Daniela Nazaruka i powierzył mu obowiązki sekretarza, które ten pełnił do końca kadencji uczestnicząc we wszystkich sześciu protokołowanych zebraniach Zarządu Klubu.
Między tymi wydarzeniami obowiązki sekretarza doraźnie pełnili Dariusz Wenta, Bartłomiej Figurski i Ryszard Betcher.
W trakcie kadencji Zarząd odbył 10 protokołowanych zebrań, na których 10 razy obecni byli prezes Ryszard Betcher i zastępca ds. turystyki pieszej Tomasz Dunkelmann.
Skarbnik Klubu Dariusz Wenta obecny był 8 razy,
W sześciu zebraniach uczestniczyli Elżbieta Rabenda, Piotr Bojas i Bartłomiej Figurski.
Wiele spraw członkowie Zarządu uzgadniali wykorzystując liczne spotkania nie protokołowane podczas zlotów, imprez i wycieczek oraz zebrań wtorkowych i spotkań prywatnych, a także komunikując się stale przez internet (maile i GG) oraz telefonicznie.
Zebrania trzykrotnie odbyły się w kolejno coraz mniejszych pomieszczeniach kamienicy Oddziału Gdańskiego PTTK, trzykrotnie w ogrodzie przydomowy Ewy i Tomka oraz trzykrotnie w mieszkaniu Doroty i Ryszarda Betcherów. Jedno protokołowane zebranie – wyjazdowe odbyło się podczas zlotu klubowego.
W pięciu zebraniach Zarządu Klubu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, trzykrotnie Piotr Żywicki i trzykrotnie Magdalena Hempel. Ponadto zaszczycili zebrania swoją obecnością Honorowy Prezes Stanisław Strojny i zaproszeni członkowie Zarządu Oddziału raz Jan Lewicki i dwukrotnie Michał Wiśniewski.

Praca Zarządu Klubu w trakcie kadencji
Podczas zebrań Zarządu Klubu ustalono na początku kadencji podział zadań dla każdego z członków, uzgodniono profil działań podczas kadencji skierowany na osiągnięcie zrównoważonego poziomu Klubu, potwierdzono zasady dotyczące zróżnicowania oraz zatwierdzania wycieczek i imprez klubowych odbywających się w tym samym czasie, a także zasady dotyczące pierwszeństwa w przyjmowaniu na zloty, ewidencji imprez klubowych oraz zatwierdzania rajdów na raty. Na wniosek skarbnika znowelizowano odpłatność za odznaki klubowe.
W trakcie kadencji kontynuowano stałą działalność dotychczasowych zarządów polegającą na koordynacji coniedzielnych wycieczek (często w ramach rajdów na raty lub innych cykli) wzbogacanych nierzadko przez wycieczki sobotnie. A także na utrzymaniu w kalendarzu tradycyjnych imprez corocznych jak na przykład Przednówek Rowerowy, Rozpoczęcie i Zakończenie Sezonu Rowerowego, dwudniowe wycieczki nocne na Powitanie Wiosny i Zakończenie Lata, Spływ Letni, PIOSENKARIA, WYRYPA i ROWERYPA, Wigilia na Szlaku, kilkudniowe Sylwestry Klubowe i innych.
Elżbieta Rabenda uporządkowała archiwum klubu znajdujące się w kamienicy oddziału.

W czasie całej kadencji wielokrotnie poruszano sprawy i problemy związane z nowelizacją oraz porządkowaniem poszczególnych działów klubowej witryny internetowej. Na tej podstawie administrator przepisał cały kod strony, co spowodowało znaczne przyspieszenie jej działania, przy okazji poszerzył rozmiar strony zwiększające czytelność (zwłaszcza relacji na wniosek Tomka), stworzył nowy autorski system CMS, umożliwiający dodawanie wiadomości na przez wyznaczonych autorów. Zbudował na wniosek Darka nowy usprawniony system dodawania i zarządzania wycieczkami, połączony z dodawaniem własnej relacji z autorską galerią zdjęć oraz minirelacji na stronie głównej bez posiadania wiedzy technicznej (pełna obsługa dla chętnych prowadzących). Stworzył kanał RSS, wersję strony mobilnej, "uczytelnił" listę relacji oraz dokonał wielu innych drobnych zmian i poprawek. Zabrakło niestety czasu i możliwości na przebudowę podstron „odznaki” i „klubowicze” (powróciła dotychczasowa wersja).
Zarząd przy udziale Janka Lewickiego rozwiązywał problemy związane z opłacaniem domeny i miejsca na serwerze w pierwszej połowie kadencji przez oddział, a w drugiej przez Klub z naszego subkonta w oddziale.

Skarbnik Klubu prowadził naszą księgowość, zbierał składki i wpłacał je do kasy w biurze, dbał o prawidłowy podział składki związany z częścią należną Klubowi. W pierwszym kwartale każdego roku uzgadniał salda z księgowością Oddziału Gdańskiego PTTK oraz przedstawiał zestawienia, rozliczenia i inne dane podczas zebrań Zarządowi Klubu. Dokumentację finansową przekazano Komisji Rewizyjnej.
Salda i sprawy finansowe Klubu przedstawione zostaną bardziej szczegółowo w kolejnym dziale sprawozdania.

Ustalano każdorazowo programy zlotów klubowych, przygotowano część testowo-historyczną polegającą na sprawdzeniu wiedzy o klubie i PTTK nowych klubowiczów oraz przypomnienia dla starszych. Dostosowaną jednak każdorazowo do wieku i poczucia humoru kandydatów.

Zarząd od początku kadencji przyglądał się przygotowaniom Komitetu Obchodów 50. rocznicy powstania Klubu, a potem gdy okazało się to potrzebne, wsparł i pomógł koordynować działania, które dzięki pracy wielu klubowiczów i sympatyków doprowadziły do zrealizowania trzech bloków obchodów:
1) Rajd Rajdów upamiętniającego rajdy klubowe z lat 60. i 70.
2) ustawienie i odsłonięcie kamienia pamiątkowego przy Szlaku Trójmiejskim.
3) oficjalne obchody w Dworze Artusa (wystąpienia, sprawozdanie, odznaczenia) poprzedzone wycieczką z Przewodnikiem Gdańskim, po których odbyła się część mniej oficjalna – obiad i biesiada w wynajętym ośrodku z pokazem slajdów, wydaniem pamiątkowych kubków termicznych z logo klubu, występem zespołu Słodki Całus od Buby, noclegami i wycieczką pieszą z Przewodnikiem Gdańskim do latarni morskiej.

Powrócono do organizacji przez Klub imprezy na orientację rangi regionalnej będącej jedną z eliminacji Pucharu Województwa Pomorskiego pod nazwą BĄBEL. Skupiła ona 166 osób na trasach dla początkujących i zaawansowanych. Zorganizowana została na poziomie nie odbiegającym od imprez innych środowisk i klubów.

Pod koniec kadencji Zarząd Klubu zajął się przygotowaniami do przeprowadzenia Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Uchwalono termin i miejsce, ustalono między innymi proponowany porządek Walnego Zebrania, sposób sprawdzania uprawnień celem przygotowania danych dla Komisji Mandatowo-Wyborczej, uzgodniono propozycje Zarządu do poszczególnych ciał Walnego Zebrania.
Prezes przygotował sprawozdanie, Sekretarz rozesłał zawiadomienia, Skarbnik podjął się wykonania druków dla komisji zjazdowych, kart do głosowań i mandatów. Dokumentację Zarządu i Klubu przekazano do analizy Komisji Rewizyjnej.

Przyjęcia nowych członków klubu:
W czasie tej kadencji Zarząd na swoich zebraniach rozważał kandydatury, co skutkowało przyjęciem szesnaściorga nowych członków Klubu.

Na XLIII Zlocie Wiosennym 2008 w Bąku Bąblami zostali:
1. Barbara Frey nr leg. 306
2. Krzysztof Skorupka nr leg. 307

Na XLIII Zlocie Jesiennym 2008 w Boroszewie członkami Klubu zostali:
1. Danuta Szyłańska nr leg. 308
2. Elżbieta Dombrowska nr leg. 309
3. Tomasz Jaworowski nr leg. 310

Na XLIV Zlocie Wiosennym 2009 w Żarnowcu klubowiczem stał się:
1. Daniel Nazaruk nr leg. 311

Podczas XLV Zlotu Wiosennego 2010 w Pałubinie przyjęci do klubu zostali:
1. Anna Prońska nr leg. 312
2. Iwona Lewcio nr leg. 313
3. Iwona Linowska nr leg. 314
4. Waldemar Jankowski nr leg. 315
5. Zygmunt Kamiński nr leg. 316
6. Dariusz Boksza nr leg. 317

Podczas XLV Zlotu Jesiennego 2010 w Budziszu klubowiczami zostali:
1. Danuta Świtalska nr leg. 318
2. Wojciech Chomka nr leg. 319
3. Artur Hirniak nr leg. 320

Od ostatniego XLVI Zlotu Jesiennego 2011 w Rzucewie członkinią klubu jest:

1. Grażyna Bona nr leg. 321

W trakcie kadencji Zarząd Klubu rozpatrzył wnioski i przyznał na zlotach Wiosennych i Jesiennych Specjalne Odznaki Sprawnościowe w stopniu srebrnym Andrzejowi Galikowskiemu, a w stopniu brązowym Stanisławowi Rohde, Adamowi Moczarskiemu, Jakubowi Kaczyńskiemu, Tomaszowi Dunkelmannowi i Danielowi Nazarukowi.

II. Sprawy finansowe i członkowskie (w klubie i poza nim)
Składki klubowe, które są równoznaczne z opłaceniem składki członkowskiej PTTK wnoszone były każdego roku przez kolejno 81, 69, 56 i ponownie 56 osób. Wiemy, że kilku klubowiczów opłaciło składki w Oddziale Regionalnym nie mogąc tego zrobić w wygodnym dla nich momencie w macierzystym. Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK w połowie naszej kadencji uchwalił, niekorzystny dla przyzwyczajonych do pewnej wygody klubowiczów, sposób opłacania składek polegający na wcześniejszej zbiórce przez skarbników kół pieniędzy celem sfinansowania ich zakupu przez biuro oddziału. A to niestety trwa dłużej niż przyjście klubowicza do okienka na Długiej 45 - jak było wcześniej. Skarbnik ogłaszał kilka razy w roku akcje zbiórek. Nie zawsze jednak udawało się w określonym przez biuro oddziału terminie zebrać składki od klubowiczów.
Mimo niewielu wyjątków podkreślenia warte jest prawidłowe podejście sporej części klubowiczów do tej kwestii. Jesteśmy od kilku lat jednym z dwóch największych pod względem liczby członków klubów Oddziału Gdańskiego PTTK. Jednak liczba składek zmalała w ostatnich dwóch latach do 56.

Kadencję rozpoczęliśmy saldem 7,51 zł na koniec 2007 roku.
W jej trakcie Klub miał wyłącznie wpływy wynikające z podziału składki członkowskiej PTTK wpłacanej tylko w naszym oddziale (wpłacane w innym oddziale lub w naszym bez podania nazwy klubu przepadają).
Środki finansowe Klubu utrzymywane są na subkoncie w Oddziale Gdańskim PTTK.
Rok 2008 zakończył się saldem 725,51 zł. Nie było wydatków – ze względu na zbliżające się 50-lecie Klubu. Domena i miejsce na serwerze strony klubowej przez trzy lata kadencji były opłacane przez oddział.
Rok 2009 po dofinansowaniu obchodów naszego 50-lecia w wysokości 555,18 zł zakończył się saldem 648,33 zł.
Rok 2010 po zakupie odznak Zlotu Jesiennego oraz odznak rajdu na raty zamknął się potwierdzoną przez oddział kwotą 1077,93 zł.
2011 był już rokiem, za który w związku z innym podziałem składki dla klubów nie otrzymaliśmy dofinansowania oddziału za miejsce na serwerze i za domenę babelki.pl. Opłaciliśmy je z naszego subkonta w oddziale. Ponadto wydaliśmy pieniądze na karty startowe InO oraz na wieniec pogrzebowy.
Stan naszego subkonta w kasie Oddziału Gdańskiego PTTK na koniec 2011 r. wynosił 1335,02 zł. Skarbnikowi Klubu mimo prób nie udało dotąd potwierdzić na piśmie tej kwoty z Główną Księgową O/G PTTK. Jednak Skarbnik Oddziału Gdańskiego PTTK potwierdza wysokość tej kwoty. Natomiast salda poprzednich lat kadencji są potwierdzone przez oddział.
Stan subkonta Klubu wzrośnie o kwotę wynikającą z podziału składek dziś wniesionych. Ze zrozumiałych względów nie może być ona jeszcze ujęta w tym sprawozdaniu.
W drugiej połowie kadencji Zarząd nie wydatkował w poważniejszym stopniu pieniędzy klubowych. Ze względu na zgromadzoną sumę ponad tysiąca złotych omawiano zakup dużej partii koszulek (w tym również o damskim kroju) lub naklejek z logo klubu. Jednak ze względu na zbliżający się koniec kadencji zdecydowano pozostawić decyzję o większym zakupie Walnemu Zebraniu lub wybranemu przez nie następnemu Zarządowi Klubu.

Skarbnik Klubu na koniec kadencji ma na stanie 39 odznak tzw. „blach” klubowych i 96 odznak sprawnościowych w stopniach brązowym, srebrnym i złotym łącznie.

Klubowicze w pozaklubowych strukturach PTTK
Wiceprezesem ds. programowych Oddziału Gdańskiego PTTK w czasie obecnej kadencji został nasz klubowicz Piotr Żywicki, skarbnikiem oddziału Jan Lewicki, a członkami trzynastoosobowego Zarządu Oddziału jeszcze trzech klubowiczów: Darek Wenta, Bartek Figurski oraz Michał Wiśniewski – jako członek prezydium. Ci trzej koledzy złożyli rezygnacje z członkostwa w Zarządzie Oddziału Gdańskiego PTTK w ostatnich trzech miesiącach.
Natomiast członkami czteroosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału jest troje naszych klubowiczów: Irena Gruszczyk, Wiesław Pawłowski i Ryszard Betcher.
W naszym oddziale PTTK współtworzymy Komisję Turystyki Pieszej i Kolarskiej. Działają w niej: Daniel Nazaruk, Piotr Bojas. Przewodniczącym jest Ryszard Bechter. Dariusz Wenta zrezygnował także z jej członkostwa w grudniu ubiegłego roku.
W strukturach wojewódzkich PTTK współtworzymy Pomorską Komisję Turystyki Kolarskiej: Ryszard Betcher jest wiceprzewodniczącym, a Daniel Nazaruk jej członkiem.
Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej w 2010 roku wybrała przewodniczącego Pomorskiego Referatu Weryfikacyjnego Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Został nim Tomek Liśkiewicz. Ma on uprawnienia do weryfikowania wszelkich odznak kolarskich. W latach 2006 – 2010 weryfikatorem Kolarskiej Odznaki Turystycznej do czasu swojej rezygnacji był Andrzej Galikowski.
Przewodniczącym Pomorskiej Komisji Imprez na Orientację jest Piotr Żywicki.
Daniel Nazaruk jest jednym z sześciu stałych współpracowników Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

III. Działalność programowa Klubu
Poprzednia kadencja przeszła do historii jako ta z najlepszymi wynikami w dziejach klubu. Można zapoznać się z tym w dziale „klub w liczbach” na naszej witrynie internetowej.
Sukcesy te okupione zostały jednak pewnymi problemami. Zarząd poprzedniej kadencji poradził sobie z nimi ale uświadomiły nam one, że ich przyczyna leży właśnie w podniecanych przez wielu z nas ambicjach choćby przez ciągłe podnoszenie klubowi poprzeczki.
Ponieważ entuzjazm owych siedmiu-ośmiu lat spełnił już swoje zadanie ale i przyzwyczaił nas do pewnych standardów Zarząd zakończonej właśnie kadencji zdecydował się na jej początku na prowadzenie podczas jej trwania zrównoważonej działalności klubowej.
Nie podnosiliśmy już wyżej poprzeczki, zrezygnowaliśmy z rywalizacji pod względem frekwencji, nie zachęcaliśmy do „wyrywania” sobie terminów prowadzenia wycieczek, które odbywały się dzięki wielkiemu zaangażowaniu kilku osób wspomaganych okazjonalnie przez przodowników będących w uśpieniu. Wiceprezes ds. turystyki pieszej zachęcał i ustalał z prowadzącymi terminarze oraz sam prowadził te wycieczki gdy nikt inny się nie zgłaszał. Zauważał i przeciwdziałał gdy brakowało różnorodności. Czasem przestawała prowadzić pewna część dotychczasowych przodowników pieszych ale zaczynała lub powracała inna część zastępując tamtą. Wynikiem tego są nadal wysokie i stosunkowo ustabilizowane wyniki statystyczne. W porównaniu do innych petetekowskich klubów nadal są one imponujące.
Nasza działalność klubowa w ogromnej części tworzy turystykę kwalifikowaną na Wybrzeżu. Z dumą możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy jednym z niewielu klubów wielodyscyplinarnych w Polsce, które osiągają tak dużą liczbę organizowanych imprez w roku oraz tak ogromną liczbę ich uczestników. Wiele z klubów na nas się wzoruje.

Zarząd przejął po poprzednich zarządach, a wcześniej radach klubu, rejestry wycieczek prowadzone od początku jego istnienia. Na początku kadencji prowadziła go oraz zliczała dane Małgorzata Szumała. Od półtorej roku zajął się tym sekretarz Daniel Nazaruk i od niego mamy ostatnie dane liczbowe, których przedstawienie podczas Walnego Zebrania członkom klubu jest obowiązkiem ustępującego Zarządu Klubu by Walne Zebranie znało pełny obraz naszej działalności.
W poszczególnych latach obecnej kadencji liczba imprez wynosiła kolejno: 70, 90, 78 i 92. Tras oczywiście było więcej ponieważ niektóre nasze imprezy są wielodyscyplinowe.
Z kolei liczby uczestników tych imprez w poszczególnych latach kadencji wynosiły kolejno: 2069, 2024, 2118 i 2164. Mimo, iż nie było to priorytetem Zarządu Klubu, biorąc pod uwagę cztery lata kadencji, wyniki te potraktować można nawet jako niewielki, zrównoważony wzrost. Wszystkie te liczby dotyczące poszczególnych lat kadencji nadal są jednymi z najwyższych w całych dziejach klubu.
Dziesięcioro najaktywniejszych prowadzących w trakcie całej kadencji to: Tomek Dunkelmann 69 poprowadzonych imprez lub tras, Daro Wenta 59, Daniel Nazaruk (przyjęty do klubu już w trakcie kadencji) 35 imprez lub tras, Rychu Betcher 34, Waldek Jankowski 23 (przyjęty do klubu w trakcie kadencji), Andrzej Galikowski 16 przeprowadzonych tras, Gosia Szumała 14 imprez lub tras, Krzychu Strojny 12, Konrad Bidziński i Wojtek Chomka (przyjęty do klubu w trakcie kadencji) po 11 imprez. Gosia, Andrzej i Konrad ostatnio zwolnili trochę lub zniknęli (oby) na jakiś czas.
”W drugiej dziesiątce” znaleźli się z liczbą 9 prowadzeń Magdalena Hempel, Prezes Honorowy Stachu Strojny, Grzesiek Oskarbski i Agnieszka Koneczna, Artur Hirniak (przyjęty w takcie kadencji) poprowadzili po 8 imprez, Piotrek Bojas, Stachu Rohde i Bartek Figurski po 7 imprez, Dorota Betcher 6 imprez, Ela Rabenda i Jakub Kaczyński po 5 imprez. 4 imprezy przeprowadzili Piotr Żywicki, Tomek Liśkiewicz i Iwona Lewcio (przyjęta została do klubu i otrzymała uprawnienia przodownickie w trakcie kadencji).
Natomiast po 3 imprezy lub trasy prowadzili: Teda Buzarewicz, Adam Dobrowolski, Michał Wiśniewski i Mariusz Poświątny.
Po 2 imprezy lub trasy: Janek Lewicki, Leszek Staszkiewicz, Krzysiek Skorupka, Adam Moczarski, Tomek Jaworowski, Marcin Strusiński, Ania Prońska, Cezary Borowik i sympatyk klubu Asia Popiołek oraz zmarły w zeszłym roku Zbyszek Zakrzewski.
Jedną imprezę lub trasę poprowadzili: Bożena Yates i Basia Frey.
Należy jednak pamiętać, że wyliczenia te nie ukazują większego zaangażowania organizatorów imprez wielodniowych i są tylko pewnym uproszczeniem.

Warto też przedstawić Walnemu Zebraniu dziesięciu najaktywniej prowadzących w ostatnim czasie:
Daniel Nazaruk w 2010 roku 14, a w ubiegłym 19 prowadzeń
Tomek Dunkelamnn w 2010 roku 19 prowadzeń, a w ubiegłym roku 14 prowadzeń.
Waldek Jankowski w 2010 roku 4, a w 2011 roku już 19 prowadzeń,
Darek Wenta odpowiednio 9 i 12
Rychu Betcher w kolejności 9 i 8
---------------------------------------
Artur Hirniak 3 i 5
Piotrek Bojas w kolejności 2 i 5
Krzychu Strojny 2 i 3
Wojtek Chomka 1 i 4
Andrzej Galikowski 4 i 1

W czterech pełnych latach kadencji Klub zorganizował:
- 247 tras pieszych nizinnych z udziałem prawie 6,5 tys. uczestników,
- 63 trasy rowerowe z udziałem prawie tysiąca rowerzystów,
- 18 tras narciarskich dla ponad 120 osób (a tylko dwie zimy były śnieżne)
- 11 imprez na orientację dla ponad 430 osób,
- 11 spływów kajakowych z prawie 130 osobami
- 7 specjalnych przejazdów kolejowych z udziałem ponad 80 osób.
- 7 pieszych imprez górskich dla 40 uczestników.
Oczywiście imprezy i wycieczki prywatne nie są brane pod uwagę w statystyce klubowej.
Natomiast imprezy współorganizowane z innymi podmiotami tak. W poprzedniej kadencji ustalono zasadę, którą w zakończonej potwierdzono, że wycieczka musi być wcześniej ogłoszona jako klubowa przez prowadzącego. A po jej zakończeniu zobowiązany jest on podać liczbę uczestników, kilometraż i ewentualne zmiany trasy do rejestru wycieczek.
Od dziesięciu lat po kilkuletniej przerwie kontynuowane są zapoczątkowane przez Klub w latach 70. spotkania z muzyką turystyczną przy ognisku pod nazwą PIOSENKARIA z udziałem w kolejnych latach kadencji kolejno 126, 90, 78 i 92 osób. Od trzech lat kierownikiem PIOSENKARIÓW jest Mariusz Poświątny. Udało mu się zaprosić wielu znanych wykonawców muzyki i autorów piosenek turystycznych z całej Polski.
33, 34, 35 i 36 Rajd Długodystansowy WYRYPA (46 km pieszo) wraz z 7, 8, 9 i 10 (jubileuszową) ROWERYPĄ (100 km rowerem) przyciągnęły licząc je razem w poszczególnych latach bieżącej kadencji 100, 90, 164 i 102 uczestników. Choć liczba osób, które przeszły lub przejechały całą trasę jest oczywiście zdecydowanie mniejsza.
Klub „wystawiał” przez wszystkie cztery sezony drużyny lub przedstawicieli do udziału w imprezach poza regionem, w tym w centralnych, a także w imprezach ogólnopolskich i regionalnych w kraju:
1. Cztery razy na OWRP – po kilkanaście osób na różnych trasach.
2. czterokrotnie na Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
- jedna lub dwie osoby.
3. W 2010 roku aż 5 przodowników na ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki
Kolarskiej w Myszkowie. Wcześniej bywali na nim tylko Tomek Liśkiewicz
i Daniel Nazaruk,
3. Trzykrotnie na Rajd Braniewska Wiosna, od kilku do kilkunastu osób,
4. Braniewska Jesień - czterokrotnie,
5. Pomorski Sejmik Przodowników Turystyki Kolarskiej średnio po 20 osób (zawsze byliśmy). W roku 2010 i 2012 powierzono Bąbelkom organizację Sejmiku.
6. Rajdy "KLUKA" i "STOLEMY" – co roku po ok. 20 osób, większość kadry stanowią przodownicy z KTP Bąbelki
7. "Harpagan” po kilka osób na trasach pieszych i rowerowych
8. Lęborski Rajd Dębowego Liścia – po kilkanaście osób (ostatnio zaproponowano Bąbelkom współorganizację)
9. Nowodworskie: Rajd Żuławski i Rajd Fanatyka oraz spływy po kilka do kilkunastu osób.
Przedstawiciele naszego klubu byli jedynymi delegatami z O/Gdańskiego na Krajową Naradę Aktywu Pieszego oraz na Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego w Warszawie.
Działalność referatu weryfikacyjnego OTP przy KTP "Bąbelki"
dokonał najpierw od ostatniego Walnego Zebrania Klubu w listopadzie do końca 2007 roku
8 weryfikacji.

W 2008 r. 150 weryfikacji, w tym 56 odznak siedmiomilowe buty, 31 popularnych OTP, 20 brązowych, 13 srebrnych OTP, 5 złotych OTP, 10 norm za wytrwałość w TP i 5 norm dla najwytrwalszych w TP oraz 10 odznak Szlaku Trójmiejskiego.
W 2009 r. 37 weryfikacji, w tym 5 popularnych OTP, 4 brązowe OTP, 1 srebrną, i 4 złote OTP, 14 norm za wytrwałość w TP, i 9 odznak Szlaku Trójmiejskiego.
W 2010 r. 12 weryfikacji, w tym 3 odznaki siedmiomilowe buty, 1 popularna OTP i 1srebrna OTP, 1 złota OTP, 3 normy za wytrwałość oraz 3 odznaki Szlaku Trójmiejskiego.

W 2011 r. 34 weryfikacje, w tym 5 popularnych, 1 złota OTP, 5 norm za wytrwałość, 2 normy dla najwytrwalszych i 21 odznak Szlaku Trójmiejskiego.

W 2012 r. już 5 weryfikacji, w tym 1 srebrną OTP i 4 odznaki Szlaku Trójmiejskiego.
Zatem łącznie w trakcie obecnej kadencji Referat OTP przy KTP Bąbelki dokonał 246 weryfikacji.
IV. Podziękowania
Serdecznie dziękuję członkom Zarządu, którzy pracowali przez cały okres, którego dotyczy sprawozdanie, a także tym którzy wykonywali swoje zadania tylko przez pewien okres.
Dziękuję również wszystkim prowadzącym wycieczki i imprezy klubowe. Szczególne słowa uznania należą się:
- za aktywne wypełnianie obowiązków wiceprezesa ds. turystyki pieszej oraz moderatora działu relacji na klubowej witrynie internetowej należą się Tomkowi Dunkelmannowi,
- za sumienną pracę sekretarza w drugiej połowie kadencji Danielowi Nazarukowi,
- za pełnienie trudnych obowiązków skarbnika Darkowi Wenta.
Tym trzem kolegom należy się uznanie również za przeprowadzenie największej liczby wycieczek i imprez w trakcie kadencji.
- dziękuję Piotrkowi Bojasowi za tworzenie i administrowanie naszej klubowej strony.
Andrzejowi Galikowskiemu gratuluję jubileuszu prowadzenia dziesięciu edycji „Rowerypy”.
Mariuszowi Poświątnemu dziękuję za przejęcie kierownictwa i porządne organizowanie od trzech lat cenionych w wielu środowiskach turystycznych z całej Polski spotkań muzycznych „Piosenkaria” firmowanych przez KTP „Bąbelki”.
- dziękuję Waldkowi Jankowskiemu za bardzo silne włączenie się w organizację i prowadzenie ogromnej liczby wycieczek i imprez w ostatnim roku omawianej kadencji.
Szerokiemu gronu organizatorów Jubileuszu 50-lecia Klubu składam serdeczne podziękowanie. Nie wszyscy klubowicze czy nawet organizatorzy wiedzieli jakich obowiązków podjęli się inni. Dlatego teraz chciałbym wspomnieć o zaangażowaniu Krzyśka i Staszka Strojnych, Magdaleny Hempel, Tomka Dunkelmanna, Waldka Jankowskiego, Daniela Nazaruka, Danki Okulewicz, Janka Lewickiego, Tomka Jaworowskiego, Gosi Szumała, Eli Rabenda, Ewy Hetmańskiej, Bożeny Yates, Basi Strojnej, Tedy Buzarewicz oraz innych koleżanek i kolegów. Specjalne podziękowania należą się Henrykowi Gąsiorowskiemu, który był sponsorem odznak okolicznościowych z bursztynem wg projektu Staszka Strojnego. Mam nadzieję, że Ci o których zapomniałem wspomnieć nie wezmą tego do siebie.
Zaś wszystkim klubowiczom, kandydatom i sympatykom za udział w imprezach, czy zwykłych wycieczkach oraz tworzenie klubowej społeczności podczas całej kadencji.
A przecież wielu z nas jeszcze poświęcało czas, który mogliby przeznaczać Klubowi na pracę dla Oddziału Gdańskiego PTTK oraz dla innych jednostek - komisji petetekowskich na Pomorzu oraz przy Zarządzie Głównym.

Ryszard Betcher
ustępujący Prezes Zarządu KTP Bąbelki kadencji 2007-2012
Gdańsk, 21 lutego 2012 roku
---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

Regulamin KTP "Bąbelki"

Regulamin
do pobrania PDF 140KB
 
Regulamin Strony
 

Sprawozdania

XX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2022.
XIX Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 02.06.2022 r.
XVIII Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2016-2018.
XVII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 06.12.2016 r. do 17.11.2018 r.
XVI Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu 2014-2016.
XV Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2016.
XIV Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 18.02.2014 r. do 06.12.2016 r.
XIII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 18.02.2014 r.
XII Sprawozdanie z działalności Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" oraz pracy Zarządu Klubu w okresie od 21.02.2012 r. do 27.11. 2012 r.
XI Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"z dnia 21 lutego 2012 roku
X Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 20.11.2007r. do 21.02.2012r.
IX Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP Bąbelki za okres XI.2007 - II.2012
VIII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie 20.11.2007 r. - 27.11.2010 r.
VII Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 10.02.2004r. do 20.11.2007r.
VI Sprawozdanie Zarządu KTP "Bąbelki" z pierwszej połowy kadencji (za rok 2004).
V Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z Walnego Zebraniia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24.02.2004 r.
IV Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP "Bąbelki" na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.02.2004 r.
III Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002 r. do 25. 02. 2004 r.
II Sprawozdanie z referendum o zmianie nazwy klubu.
I Sprawozdanie z działalności KTP "Bąbelki" i jego Zarządu w okresie od 15. 01. 2002r. do 18. 02. 2003r.BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki