zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
relacje

Cykliczne

KluboweWalne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

dane: trasa: podsumowanie:
data: 2022-06-02
prowadzący:
Daniel Nazaruk
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborczedługość: 0 km
uczestników: 31

W dniu 02.06.2022 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Turystów Pieszych ,,Bąbelki".

Najdłuższa kadencja w historii naszego Klubu spowodowana stanem epidemii w Polsce dobiegła końca.
Pożegnaliśmy wieloletnich członków Zarządu Klubu Kol. Ryszarda Betchera, Kol. Piotra Bojasa, Kol. Daniela Nazaruka i Kol. Jana Lewickiego którzy postanowili ustąpić miejsca w Zarządzie dla kolejnych działaczy.
Wybrano nowe Władze Klubu.
Prezesem Zarządu został Kol. Grzegorz Oskarbski, Wiceprezesami Kol. Jarosław Kowalczuk i Kol. Izabela Sobieraj, Sekretarzem Kol. Teresa Graban, Skarbnikiem Kol. Waldemar Jankowski, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kol. Ryszard Betcher,a jej członkami Kol. Lucyna Anna Belau i Kol. Anna Pronobis- Prońska.
W trakcie Zebrania podsumowano kadencję 2016-2022, wręczono odznaki i wyróżnienia. Między innymi odznaką 50 lat w PTTK wyróżniono Kol. Stanisława Strojnego i Kol. Jacka Kozakę. Omówiono również plany na kolejną kadencję. Serdecznie gratulujemy nowo wybranym i życzymy owocnej pracy dla dobra Klubu.
BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki