zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
relacje

Cykliczne

KlubowePrzez 3 Parki Krajobrazowe

dane: trasa: podsumowanie:
data: 2015-09-12
koniec: 2015-09-13
prowadzący:
Waldemar Jankowski
Jabłonowo Pomorskie – rezerwat Mieliwo – rezerwat Retno – Brodnica – Górzno – Lidzbark – Żabinydługość: 113 km
uczestników: 3

Wysiadamy w Jabłonowie Pomorskim, aura niestety niesprzyjająca: deszcz, wiatr, spory wiatr. Mijamy pędząc i walcząc z wiatrem miejscowości: Buk Pomorski, Nowa Wieś. W Płowążu po około 10 km oglądamy Aleję Dębową ( 36 okazów). Następnie przejeżdżamy przez Ostrowite, droga raz w górę, raz w dół, ale chyba częściej w górę. Opuszczamy asfalt i wjeżdżamy do lasu, drogą piaskową dojeżdżamy do rezerwatu Mieliwo. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem buka na granicy jego zasięgu na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Dalszą drogę kontynuujemy leśnymi duktami, czasem trzeba prowadzić rowery. Mijamy jezioro Zbiczno, Rytebłota z Aleją Drzew Pomnikowych . Dojeżdżamy do rezerwatu Retno , którego celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk grądowych o cechach zespołów naturalnych. Tu też znajduje się obelisk z tablicą pamięci pomordowanych w czasie II W.Ś. W Karbowie zaliczamy skupisko drzew pomnikowych w starym parku dworskim. Przejechaliśmy przez Brodnicki Park Krajobrazowy. O 16.00 docieramy do Brodnicy, zwiedzamy zamek krzyżacki i miasto, rynek, park miejski. Suma podjazdów wynosiła 450 m.
Rano opuszczamy Brodnicę. W miejscowości Cielęta podziwiamy kościół p.w. Św. Mikołaja budowany na styl gotycki orientowany, murowany z kamienia polnego, pochodzący prawdopodobnie z 1414 roku. W miejscowości Górzno (22 kilometr) oglądamy kościół Św. Krzyża. Dziś zaliczamy Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Dalsza podróż to odwiedzenie rezerwatu "Szumny Zdrój". Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest duża nisza źródliskowa, na której kamiennym dnie występuje mozaika małych potoków, wypływających z licznych źródeł i miejsc wysięku wody. Miejsca te porasta łęg jesionowo - olszowy z obficie rosnącym, kwitnącym w okresie maja, rzadkim gatunkiem górskim – czosnkiem niedźwiedzim. Zbocza niszy są strome, a nawet urwiste, porośnięte przez bogaty gatunkowo las klonowo - lipowy, nazywany także grądem zboczowym. Wokół niszy, na silnie pofalowanym terenie, występują lasy grądowe. Cudne tereny, bardzo ciekawa ścieżka dydaktyczna, tylko rowerowo trudna. Dalej lasem po piachu, czasem kamieniach docieramy do rezerwatu "Jar Brynicy", ależ urokliwe miejsce ! Podziwiamy tam także Dąb Rzeczpospolitej, wysokość 35 metrów, obwód 641 cm. W końcu docieramy do asfaltu, którym dojeżdżamy do Lidzbarka mijając po drodze tablicę z napisem Welski Park Krajobrazowy. Pokrzepieni obiadem pokonujemy kilkanaście kilometrów do miejscowości Żabiny na dworzec kolejowy, oczywiście pod górę i pod wiatr. Tym razem było 600 m podjazdów, łącznie przewyższeń było ponad kilometr, więc przyznajemy sobie 11 punktów GOT.

Lucyna Belau
 
BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki