zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
relacje

Cykliczne

KlubowePrzykładowa Autorelacja - wersja 1

dane: trasa: podsumowanie:
data: 2011-01-01
koniec: 2011-01-01
prowadzący:
Tomasz Liskiewicz
Przemyśl - Medyka - Sambor - Drohobycz - Truskawiec - Stryj - Żurawna - Martenów - Halicz - Bilszywce - Brzeżany - Podhajce - Monastyrska - Buczacz - Jałowiec - Czortków - Skała Podolska - Barszczów - Krzywcze - Mielnica Podolska - Okopy Św. Trójcy - Żwaniec - Chocim - Żwaniec - Kamieniec Podolski - Czeremowce - Husiatyn - Chorostków - Trembowla - Tarnopol - Zbaraż - Wiśniowiec - Krzemieniec - Poczajów - Podkamień - Olesko - Podhorce - Złoczów - Jaseniwka - Pomorzany - Świerz - Bibrka - Stare Sioło - Lwów - Żółkiew - Rawa Ruska - Hrebenne.długość: 1200 km
uczestników: 15

Przykład treści:

Obecnie PTTK zrzesza około 61 tysięcy członków. W całym kraju Towarzystwo posiada ponad 260 oddziałów zrzeszających około 2500 kół i klubów oraz prawie 200 obiektów noclegowych o różnym standardzie. Baza noclegowa PTTK obejmuje ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych w 60 domach turysty, 77 schroniskach górskich, 35 stanicach i ośrodkach turystyki wodnej, 33 ośrodkach campingowych i w 5 zajazdach. Prowadzi sieć 16 muzeów regionalnych, które są ośrodkami tradycji polskiego ruchu turystyczno-krajoznawczego.

Gromadzone są w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce. Jest wydawcą map, folderów i przewodników. Ponadto w całym kraju posiada biblioteki i Regionalne Pracownie Krajoznawcze. PTTK posiada własną kadrę - przewodników turystycznych, instruktorów krajoznawstwa i ochrony przyrody oraz przodowników turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej, rowerowej, kajakowej, motorowej, jeździeckiej i narciarskiej). Prowadzi liczne szkolenia.

Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje legitymację członkowską PTTK, będącą jednocześnie Kartą Rabatową PTTK. Dzięki Karcie członkowie PTTK mogą korzystać z rabatów handlowych za usługi noclegowe w obiektach PTTK i innych, których właściciele przystąpili do karty. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega szacunkowo 63 tysiące kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków:

  • pieszych nizinnych i górskich,
  • rowerowych,
  • narciarskich,
  • jeździeckich
  • wodnych.

Przez Polskę wiodą także dalekobieżne (transeuropejskie) szlaki piesze i rowerowe nad którymi merytoryczną i prawną opiekę sprawuje PTTK.

źr. wikipedia
BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki