zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
relacje

Cykliczne

KluboweLV Rajd na Raty
"Rezerwaty przyrody województwa pomorskiego" - etap IX

Rezerwat przyrody: "Pełcznica" oraz "Gałęźna Góra"

O wycieczce: data: 25 lutego 2007, długość: 22km, liczba uczestników: 24, temperatura: -3, pogoda: chmury, słońce, prowadził: Bartek Figurski
Trasa: Sopieszyno - rez.Pełcznica - Borowo - Nowy Dwór Wejherowski - Wyspowo - Młynki - rez. "Gałęźna Góra" - pomnik - wzdłuż rzeki Cedron, czerwonym szlakiem do Wejherowa Nanice

Cała grupa na postoju przy jeziorze
Aby powiększyć zdjęcie kliknij na nim

Trasa wycieczki wg GPS kolor zielony i czerwony
Aby powiększyć mapkę kliknij na niej                              mapka za zgodą EKO-KAPIO

O rezerwacie "Pełcznica"
kliknij - aby powiększyć

     Utworzony w 1999 roku o powierzchni 57,5ha obejmuje położone na wysoczyźnie morenowej Pojezierza Kaszubskiego śródleśne jeziora Palsznik, Wygoda i Krypko oraz przylegające szuwary, torfowiska i zbiorowiska leśne.
     Głównym przedmiotem ochrony są jeziora lobeliowe Palsznik i Wygoda z bardzo rzadko spotykanymi północnymi gatunkami roślin wodnych. Są tu 4 gatunki zamieszczone w "Polskiej Czerwonej Księdze Roślin": poryblin jeziorny, poryblin kolzasty, lobelia jeziorna, jeżogłówka pokrewna. Na szczególną uwagę zsługuje poryblin kolczasty, mający tu ostatnią trwałą ostoję w Polsce.
     Jeziora Palsznik i Wygoda mają cechy skąpożywnych jezior pierwotnych, powstałych tuż po ustąpieniu zlodowacenia. Wyróżniają się one ubogą w wapń i inne pierwiastki biognne, przezroczystą i dobrze natlenioną wodą. Należą do grupy 1,7% jezior w Polsce określanych ze względu na charakterystyczną florę jako lobeliowe.
     Ekosystemy wodne rezerwatu funkcjonują w powiązaniu z otaczającymi szuwarami, torfowiskami i lasami. Szczególnie dużą wartość mają torfowiska, cechujące się znacznąnaturalnością i porośnięte roślinnośiązawierającą rzadko spotykane ginące elementy flory torfowiskowej. Są to m.in. bagnica torfowa, przygiełka biała, turzyca bagienna.
     Na obszarze rezerwatu stwierdzono 240 gatunków roślin naczyniowych, blisko 50 gatunków mszaków i ponad 40 gatunków porostów. Z roślin naczyniowych 13 gatunków jest objętych ochroną ścisłą i 4 ochroną częściową. Ochronie ścisłej podlega też 13 gatunków porostów i 1 gatunek grzyba. Walory przyrodnicze rezerwatu podkreśla obecność 24 gatunków znjdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

O rezerwacie "Gałęźna Góra"
kliknij - aby powiększyć

     Utworzony w 1990 roku na powiezchni 34ha, obejmującej fragment lasy na krawędzi wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Chroni dobrze zachowane zbiorowiska leśne, głównie buczynępomorską, rzadkie gatunki roślin oraz pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurchanowego.
     W bogarej florze rezerwatu stwierdzono 250 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 9 podlega ochronie ścisłej (bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, listera jajowata, podkolan zielonawy, podrzeń żebrowiec, storczyk plamisty, wawrzynek wilcze łyko, widłak jałowcowaty, widłak wroniec) i 5 ochronie częściowej (kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna, paprotkaz zwyczjna).
     Na uwagę zasługuje występowanie tu wielu roślin rzadkich, reliktowych i górsko-podgórskich. Aż 19 gatunków w rezerwacie znajduje sięna liście ginących i zagrożonych roślinnaczyniowych: czerniec gronkowy, gnieźnik leśny, jaskier kaszzubski, konietlica łąkowa, kostrzewa leśna, listera jajowata, manna gajowa, podkolan zielonawy, podrzeń żebrowiec, przetacznik górski, rzeżucha leśna, storczyk plamisty, sczaw gajowy, świetlik błękitny, wawrzynek wilcze łyko, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, wyka leśna, żywiec cebulkowy.

teksty pochodzą z tablic informacyjnych w rezerwatach


Pare zdjęć mijanych rezerwatów

Nasi turyści na trasie
Autorzy zdjęć: EH - Ewa Hetmańska, TDu - Tomasz Dunkelmann

wykonał: TDu     email:tdu@awf.gda.pl   relacje ogladało już 7605 osób
Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka inna / towarzyska
2023-03-30
Walki Armii Czerwonej w Gdańsku - Wykład Prezesa Koła Przewodników
Oblackie Centrum Edukacji i Kultury przy kościele Św. Józefa, w Sali Wielofunkcyjnej ul. Elżbietańska 9/10 Gdańsk ~ 1 km

Wycieczka rowerowa 2023-04-01
XIX Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego
Elbląg - Kmiecin - Nowy Dwór Gdański - Tujsk - Rybina - Sztutowo - Kąty Rybackie /nocleg/ - Sztutowo - Stegna - Jantar - Mikoszewo - Drewnica - Żuławki - Kiezmark - Przegalina - Sobieszewo - Rudniki - Gdańsk Główny PKP ~ 117 km

Wycieczka rowerowa 2023-04-29
Rowerowa Majówka z ZuZanną Północna Warmia i Mazury - szlak Green Velo
Giżycko - Węgorzewo - Mamerki - Korsze - Bartoszyce - Stoczek Warmiński - Lidzbark Warmiński - Górowo Iławieckie - Pieniężno - Braniewo - Frombork - Tolkmicko - Kadyny - Elbląg ~ 332 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki