zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
planowane

Cykliczne

Klubowe
Oficjalny, chronologiczny wykaz imprez
organizowanych przez KTP "Bąbelki"Marsze na Orientację Bąbel VI
2019-10-27

Wycieczka InO
kontakt:

Waldemar Jankowski
607040009
jankowski.waldemar@gmail.com
Trasa:
lasy w okolicy Gołębiewa

Info:
Zapraszamy na Marsze na Orientację BĄBEL VI, które odbędą się w lasach trójmiejskich w okolicy Gołębiewa w dniu 27 października. Do wyboru trzy trasy: TP/TD dla początkujących, TU/TM dla średnio zaawansowanych i TZ/TJ dla doświadczonych uczestników.

Trasy TZ i TU (o ile startuje się w zespole 1–2 osobowym) są zaliczane jest do Pucharu Pomorza Gdańskiego za rok 2019 w turystycznych marszach na orientację w kategorii TZ. W kategoriach TD, TM i TJ prowadzona jest klasyfikacja Młodzieżowego Pucharu Województwa Pomorskiego za rok 2019 w turystycznych marszach na orientację. Kategorie pucharowe zostaną skwalifikowane pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 2 zespołów.

regulamin

Planowana długość trasy: 6 km

Północne Kaszuby – 1. Wiciokrzew Pomorski
2019-11-09

Wycieczka piesza
kontakt:

Waldemar Jankowski
607040009
jankowski.waldemar@gmail.com
Trasa:
Krokowa – Parszczyce – Karwieńskie Błoto Pierwsze – Szary Dwór – rezerwat Zielone – Diabelski Kamień – Łętowice – Goszczyno – Krokowa

Info:
Północne Kaszuby to cykl wycieczek przyrodniczych zorganizowanych w ramach oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, którą tworzą członkowie naszego klubu. Zapraszam na jego pierwszy etap do Krokowej. Starą ścieżką przyrodniczą wejdziemy w głąb rezerwatu Zielone, aby zobaczyć obrośnięte wiciokrzewem drzewa. Idąc do rezerwatu obejrzymy stary cmentarz mennonicki, a wracając przejdziemy obok Diabelskiego Kamienia. Po powrocie zwiedzimy kościół, przyzamkowe muzeum, zamek (z przewodnikiem w grupie do 25 osób – pewnie aż tylu nas nie będzie, ale na wszelki przypadek można zgłosić uczestnictwo), a jak starczy czasu to także przyzamkowy park.
Do Krokowej pojedziemy autobusem nr 663 PKS Gdynia, który odchodzi z D.A. w Wejherowie o 10:30. Powrót z Krokowej o 17:10, lub o 15:10 jeśli zrezygnuje się ze zwiedzania w Krokowej.
Do Wejherowa można dojechać pociągiem SKM, który odjeżdża z Gdańska Głównego o 8:38, z Wrzeszcza o 8:46, z Oliwy o 8:52, z Sopotu o 8:59 i z Gdynia Głównej o 9:12. W Wejherowie będziemy o 9:44. Można też pojechać pociągami PR, z przesiadką w Gdyni. Odjazd z Gdańska Głównego o 9:00, przyjazd do Gdyni Głównej o 9:23, odjazd (pociągiem do Słupska) o 9:28 i w Wejherowie jesteśmy o 9:49.
Koszt przejazdów autobusowych wynosi 15 zł, a zwiedzania ok. 10–15 zł.

Planowana długość trasy: 14 km

Jubileusz 60-lecia Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki"
2019-11-16

Wycieczka inna / towarzyska
kontakt:

Daniel Nazaruk
783466442
danielnazaruk1@gmail.com
Trasa:
Restauracja Hacjenda przy ul. Partyzantów 46 w Gdańsku Wrzeszczu

Info:
zaproszenie


Północne Kaszuby – 2. Pradolina Płutnicy
2019-12-08

Wycieczka piesza
kontakt:

Waldemar Jankowski
607040009
jankowski.waldemar@gmail.com
Trasa:
Swarzewo – Gnieżdzewo – Zele – Podgóry – Kaczyniec – Mieroszyno – Czarny Młyn – Ostrowo

Info:
Północne Kaszuby to cykl wycieczek przyrodniczych zorganizowanych w ramach oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody, którą tworzą członkowie naszego klubu. Zapraszam na jego drugi etap, w czasie którego będziemy wędrować Pradoliną Płutnicy, która powstała na obszarze starszej doliny kopalnej i wyerodowana została przez wody płynące z południa na północny wschód ku Bielawskim Błotom. Rzeka Płutnica odwadniająca dziś teren pradoliny do Zatoki Puckiej odegrała minimalną rolę w powstawaniu tej formy.
Do Swarzewa pojedziemy pociągami PR, z przesiadką w Gdyni. Odjazd z Gdańska Głównego o 8:22, przyjazd do Gdyni Głównej o 8:46, odjazd (pociągiem do Władysławowa) o 8:59 i w Swarzewie jesteśmy o 9:38. Powrót z Ostrowa autobusem PKS Gdynia o 15:32 lub 16:52, w Gdyni będziemy o 17:09 lub 18:29.
Koszt dojazdu z Gdańsku wynosi 14,60 zł (bilet normalny), a powrót do Gdyni 15 zł.

Planowana długość trasy: 19 km

Klubowi przodownicy PTTK wpisują propozycje imprez, które zamierzają prowadzić.
Wskazane jest, by odbywało się to najpóźniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Dopiero, gdy dana impreza zostanie zatwierdzona przez prezesa i ukaże się w tym dziale, może być reklamowana na forum.


Regulamin wycieczkowania
z KTP "Bąbelki"

I Wycieczki i imprezy Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" są organizowane przez członków klubu dla innych klubowiczów i kandydatów, a także dla naszych sympatyków oraz przyjaciół. Nie mają one charakteru komercyjnego. Nikt na nich nie zarabia, ale też nikt nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas wspólnego wędrowania.
II Uczestnik wycieczki powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
III Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
IV Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Ani klub, ani osoba prowadząca nie bierze odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki.
V Prowadzącymi wycieczki, rajdy, spływy i trasy zlotów są przodownicy i inni członkowie społecznej kadry PTTK. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wycieczki przez osobę nieposiadającą takich wewnętrznych uprawnień PTTK, jednak tylko dla celów szkoleniowych i pod opieką doświadczonego przodownika.
VI Osoby prowadzącej grupę nie wolno wyprzedzać bez jej wyraźnej zgody. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza spośród doświadczonych turystów osobę zamykającą grupę. Osoby zamykające grupę powinny się zmieniać. Jednak do czasu wyraźnego wskazania zmiany wyznaczona osoba nie może samowolnie zrezygnować z pełnienia tej funkcji. Pozostali uczestnicy nie powinni utrudniać wypełniania żadnego z tych zadań.
VII Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni wykazywać zrozumienie dla działania w grupie, od siebie począwszy. Niedopuszczalne jest np. odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.
VIII Prowadzący może usunąć z wycieczki osoby zagrażające bezpieczeństwu albo świadomie i uporczywie działające na szkodę wycieczki, klubu lub innych osób.
IX Palenie tytoniu może odbywać się tylko w taki sposób, aby nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu pozostałym uczestnikom imprezy.
X KTP "Bąbelki" nie dąży do powiększania liczby uczestników na swoich imprezach przez osoby, które traktują nasze wycieczki tylko jako jedną z wielu ofert trójmiejskich klubów. Każdy oczywiście może wędrować z nami, aby zdecydować, czy mu odpowiadamy (i wzajemnie). Jednak należy się liczyć z tym, że kiedyś padnie pytanie (z jego lub naszej strony) "Co dalej?"BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki