zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
planowane

Cykliczne

Klubowe
Oficjalny, chronologiczny wykaz imprez
organizowanych przez KTP "Bąbelki"Marsze na Orientację Bąbel V
2018-10-21

Wycieczka InO
kontakt:

Waldemar Jankowski
607040009
jankowski.waldemar@gmail.com

Rychu Betcher
512 393 396
Trasa:
Gołębiewo

Info:
Zapraszamy na Marsze na Orientację BĄBEL V, które odbędą się
w lasach trójmiejskich w okolicy Gołębiewa w dniu 21 października.
Do wyboru dwie trasy:
- TP dla początkujących
- TU dla średnio zaawansowanych.
Trasa TU zaliczana jest do Pucharu Pomorza Gdańskiego 2018 w turystycznych marszach na orientację kat. TZ.


Więcej informacji, w tym regulamin, a po zawodach także mapy i wyniki na:

https://drive.google.com/drive/folders/11XIgtgKsA0QJrLRP1CUMwyj0RNC6MKDA?ogsrc=32
 

Planowana długość trasy: 6 km

Rajd na raty „Śladami niepodległości” - 9. Parada Niepodległości (impreza obca)
2018-11-11

Wycieczka piesza
kontakt:

Waldemar Jankowski
607040009
jankowski.waldemar@gmail.com
Trasa:
Gdańsk

Info:
Zapraszamy na ostatni etap naszego Rajdu na Raty. Tym razem dołączymy się do Parady Niepodległości, która po raz 16–ty organizowana jest w naszym mieście.

Tegoroczna Parada Niepodległości zacznie się o godzinie 8:30 na ulicy Podwale Staromiejskie. O godzinie 9:30 rozpocznie się przejście Parady ulicami: Podmłyńska – Wielkie Młyny – Rajska – Jana Heweliusza – Korzenna – Kowalska pod pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym. Tam zostanie odśpiewany hymn narodowy i następnie Parada przejdzie na Długi Targ, gdzie punktualnie o 11:30 zostanie wykonane Historyczne Zdjęcie Gdańszczan w 100 lecie Niepodległości. Po wykonaniu zdjęcia odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Spotykamy się przy Baszcie Jacek (ul. Pańska, na przeciwko głównego wejścia do Hali Targowej), od strony skweru, o godzinie 8:30.

Planowana długość trasy: 2 km

wiecej informacji »


LIII Zlot Jesienny
od 2018-11-17

do 2018-11-18

Wycieczka pieszaWycieczka rowerowaWycieczka inna / towarzyska
kontakt:

Waldemar Jankowski
607040009
jankowski.waldemar@gmail.com

Wojciech Wiesner
503 524 531 w-wiesner@wp.pl
Trasa:
trasa piesza: Wejherowo – Gowino – Sopieszyno – rezerwat Pełcznica – Bieszkowice (nocleg) – Piekiełko – Łężyce – Rumia (17+16 km)
trasa rowerowa: Wejherowo – Gowino – Sopieszyno – Przetoczyno – Szemud – Bieszkowice (nocleg) – Gdynia Chylonia lub Rumia (30+20 km)

Info:
Obie grupy (piesza i rowerowa) wyruszają sprzed dworca kolejowego w Wejherowie w sobotę 17 listopada o godzinie 10.00. Dojazd pociągiem SKM, który odchodzi z Gdańska Głównego o godzinie 8.39 i dojeżdża do Wejherowa o 9.49.
Trasa rowerowa w zależności od pogody i temperatury może się zmienić, czyli przedłużyć lub skrócić. Podstawą jest dojechanie na imprezę, a następnie bezpieczny powrót, bez pośpiechu. Każdy musi posiadać sprawny rower i oświetlenie. Kamizelka odblaskowa i odblaski są mile widziane.
Nocujemy w Ośrodku Wypoczynkowym „Bingo” w Bieszkowicach (ul. Słoneczna 2). Koszt noclegu wynosi 50 zł bez śniadania lub 65 zł ze śniadaniem. Zgłoszenia przyjmuje prowadzący trasę pieszą Waldemar Jankowski (e–mailem lub sms’em). Opłatę za nocleg należy przelać na konto nr 08 1140 2004 0000 3402 5262 1003.
Miejsce noclegu opuszczamy w niedzielę 18 listopada o godzinie 10.00. Do Rumi grupa piesza dotrze około godziny 14-15.

Planowana długość trasy: 33 km

Klubowi przodownicy PTTK wpisują propozycje imprez, które zamierzają prowadzić.
Wskazane jest, by odbywało się to najpóźniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Dopiero, gdy dana impreza zostanie zatwierdzona przez prezesa i ukaże się w tym dziale, może być reklamowana na forum.


Regulamin wycieczkowania
z KTP "Bąbelki"

I Wycieczki i imprezy Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki" są organizowane przez członków klubu dla innych klubowiczów i kandydatów, a także dla naszych sympatyków oraz przyjaciół. Nie mają one charakteru komercyjnego. Nikt na nich nie zarabia, ale też nikt nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas wspólnego wędrowania.
II Uczestnik wycieczki powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
III Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
IV Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Ani klub, ani osoba prowadząca nie bierze odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki.
V Prowadzącymi wycieczki, rajdy, spływy i trasy zlotów są przodownicy i inni członkowie społecznej kadry PTTK. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wycieczki przez osobę nieposiadającą takich wewnętrznych uprawnień PTTK, jednak tylko dla celów szkoleniowych i pod opieką doświadczonego przodownika.
VI Osoby prowadzącej grupę nie wolno wyprzedzać bez jej wyraźnej zgody. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza spośród doświadczonych turystów osobę zamykającą grupę. Osoby zamykające grupę powinny się zmieniać. Jednak do czasu wyraźnego wskazania zmiany wyznaczona osoba nie może samowolnie zrezygnować z pełnienia tej funkcji. Pozostali uczestnicy nie powinni utrudniać wypełniania żadnego z tych zadań.
VII Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni wykazywać zrozumienie dla działania w grupie, od siebie począwszy. Niedopuszczalne jest np. odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.
VIII Prowadzący może usunąć z wycieczki osoby zagrażające bezpieczeństwu albo świadomie i uporczywie działające na szkodę wycieczki, klubu lub innych osób.
IX Palenie tytoniu może odbywać się tylko w taki sposób, aby nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu pozostałym uczestnikom imprezy.
X KTP "Bąbelki" nie dąży do powiększania liczby uczestników na swoich imprezach przez osoby, które traktują nasze wycieczki tylko jako jedną z wielu ofert trójmiejskich klubów. Każdy oczywiście może wędrować z nami, aby zdecydować, czy mu odpowiadamy (i wzajemnie). Jednak należy się liczyć z tym, że kiedyś padnie pytanie (z jego lub naszej strony) "Co dalej?"BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki