zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki
Strona główna

Wycieczki

Cykliczne

KluboweWIADOMOŚCI KLUBOWE

Walne Zebranie Sprawozdawcze

ZAPROSZENIE
na
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki" PTTK w dniu 17.11.2018 r.

W imieniu Zarządu Klubu Turystów Pieszych Bąbelki zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które rozpocznie się w sobotę 17 listopada 2018 roku o godzinie 17:45 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bingo” w Bieszkowicach (ul. Słoneczna 2) w trakcie trwania LIII Zlotu Jesiennego KTP ,,Bąbelki".

W przypadku braku frekwencji tj. poniżej 50% uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie, tj. rozpocznie się o godzinie 18:00 w sobotę 17.11.2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Bingo” w Bieszkowicach (ul. Słoneczna 2) w trakcie trwania LIII Zlotu Jesiennego KTP ,,Bąbelki".

Walne Zebranie Klubu w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
Ordynacja Wyborcza - Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z 25.06.2016 r.

Zgodnie z ordynacją wyborczą PTTK i Regulaminem Klubu czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy opłacili składki członkowskie PTTK za rok 2018. Przed wejściem na zebranie należy okazać legitymację z opłaconymi składkami za rok 2018.
Prosimy o przybycie przed czasem rozpoczęcia Zebrania ze względu na procedury sprawdzające uprawnienia wyborcze.

Przed Zebraniem będzie można u skarbnika opłacić składki członkowskie PTTK za rok 2018 (składka normalna 55 zł, ulgowa 30 zł).

Proponowany Porządek Obrad:

1) Przywitanie zgromadzonych.

2) Sprawozdanie z działalności KTP ,,Bąbelki"  w bieżącej kadencji.

3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTP ,,Bąbelki" w bieżącej kadencji.

4) Dyskusja nad sprawozdaniami.

5) Podsumowanie zebrania i wnioski.

Liczymy na niezawodne przybycie
Prezes KTP Bąbelki
Daniel Nazaruk,
Sekretarz KTP Bąbelki
Grzegorz Oskarbski 

RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Klub Turystów Pieszych "Bąbelki" z siedzibą w budynku PTTK - ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, aktualne dane kontaktowe obecnego Zarządu znajdują się pod tym adresem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1.a RODO, w celu organizacji spotkań i wycieczek, oraz jako informacja o osiągnieciach na polu turystyki.
  3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych do chwili ich usunięcia.
  4. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  5. Podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody.
  6. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  7. Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

Składki członkowskie za rok 2018

Kol. Kol. Członkowie i Sympatycy KTP „Bąbelki”

Składki członkowskie w roku 2018 wynoszą:
- składka normalna  55,- zł/rok
- składka ulgowa  30,- zł/rok


Składki członkowskie za rok 2018 należy zapłacić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45 w Gdańsku. Należy powiedzieć, że wpłata dotyczy KTP „Bąbelki”, a dowód wpłaty (KP) przekazać Skarbnikowi Klubu lub dowolnemu członkowi zarządu aby ten przekazał skarbnikowi.
• Opłacona składka jest ważna do 31 marca następnego roku i jest podstawą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ich następstwa zaistniałe przez 24 godziny na dobę na terytorium Europy w życiu prywatnym, podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, oraz podczas indywidualnego uprawiania turystyki. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się u Skarbnika oraz u Prezesa Klubu.
                                                                                                                          Skarbnik Klubu
                                                                                                                          Jan Lewicki: 501-088-816

Z ŻYCIA KLUBU

Rajd na raty „Śladami niepodległości” - 9. Parada Niepodległości (impreza obca)

Marsze na Orientację Bąbel V

Nadleśnictwo Strzebielino

 

Rajd na raty „Śladami niepodległości” - 7. Bitwa o Kępę Oksywską

Wyprawa z Gandalfem – XXXIV. Beskid Wyspowy i Sądecki

 

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka piesza Wycieczka rowerowa Wycieczka inna / towarzyska
2018-11-17
LIII Zlot Jesienny
trasa piesza: Wejherowo – Gowino – Sopieszyno – rezerwat Pełcznica – Bieszkowice (nocleg) – Piekiełko – Łężyce – Rumia (17+16 km) trasa rowerowa: Wejherowo – Gowino – Sopieszyno – Przetoczyno – Szemud – Bieszkowice (nocleg) – Gdynia Chylonia lub Rumia (30+20 km) ~ 33 km

Wycieczka inna / towarzyska
2018-11-22
Południe Albanii w pigułce
Sopot ul. 23 Marca 77c ~ 1 km

Wycieczka piesza 2018-11-24
Luźnym krokiem w listopadzie
Sławutówko - dolina Gizdepki - Suchy Staw - Wejherowo Nanice ~ 14 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki